Genel cerrahi branşı tıbbın temel branşlarından biridir.Hastanemiz Genel Cerrahi branşında geniş kadrosu ve son teknolojik donanımıyla hizmet vermektedir.Çağımızın gerektirdiği zamandan kazanma prensibi doğrultusunda laparoskopik cerrahiye önem verilmektedir.
Genel Cerrahi Bölümü’ nde;


Hepatopankreatobilier cerrahi (karaciğer, safra kesesi ve yolları, pankreas hastalıkları )
Gastrointestinal sistem cerrahisi (mide, ince ve kalın barsak hastalıkları, rektal hastalıkları)
Endokrin cerrahisi (tiroid , paratiroid , böbrek üstü bezi hastalıkları)
Obezite ve metabolizma cerrahisi
Özefagus cerrahisi(yemek borusu hastalıkları)
Meme hastalıkları cerrahisi(meme koruyucu ve Onkoplastik cerrahi yaklaşımlarıda içeren yenilikçi uygulamalar)
Laparoskopik cerrahi (kapalı yöntem) ve acil cerrahi uygulamaları hastanemizde yapılmaktadır.


Meme Ünitesi;


Sık sık rastlanan meme hastalıkları dolayısıyla hastanemiz bölgede bir ilk'e imza atarak meme ünitesi kurmuştur.Meme ünitemizde alt yapı olarak cerrahi işlem uygulanmadan biyopsi alınabilecek MR cihazımız bulunmaktadır.Ayrıca doktorlarımız tarafından son teknoloji cihazlar kullanılarak meme hastalığında erken teşhis imkanı sağlanmaktadır.
Hastanemizde genel cerrahiyi ilgilendiren her çeşit operasyon akademik prensipler doğrultusunda, uzman hekimlerce, modern teknoloji ve cerrahi teknikler uygulanarak gerçekleştirilmektedir.