• Ad Soyad

  Doç. Dr. Fehmi KAÇMAZ

 • Ünvan

 • Tıbbi Birim

  Kardiyoloji

 • Uzman

  Kardiyoloji Uzmanı

 • E-Posta

Hekim Özgeçmişi
 • Eğitim

   

  1.2.Doğum Yeri ve Tarihi: Nusaybin-MARDİN/ 12.02.1979

  1.3.Eğitimi:

  Derece

  Okul/Bölüm

  Üniversite

  Yıl

  İlkokul

  Akçatarla Köyü ilkokulu-Mardin

   

  1984-89

  Ortaokul

  Gelemen Yatılı Ortaokulu-Samsun

   

  1989-92

  Lise

  Trabzon Lisesi-Trabzon

   

  1992-95

  Yüksek Lisans

  Tıp Fakültesi

  Ege Üniversitesi

  1995-2001

  Tıpta Uzmanlık

  Kardiyoloji

  Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi

  2001-2006

  Doçentlik

  Kardiyoloji

   

  2013

   

   

   

  1.4. Çalıştığı Kurumlar:

  1. Bingöl Devlet Hastanesi, Bingöl, (Zorunlu hizmet)………………….2007-2008
  2. Tatvan Asker Hastanesi, Bitlis………………………………………..2008-2009
  3. MESA-TOBB ETÜ Hastanesi Kardiyoloji kliniği, Ankara…………..2009-2013
  4. Özel OSM Ortadoğu Hastanesi Kardiyoloji kliniği, Şanlıurfa……….2013-2015
  5. Özel NCR International Hospital kardiyoloji kliniği, Gaziantep……..2016—-

   

  1.5.Üyesi Olduğu Meslek Kuruluşları:

  1. Türk Kardiyoloji Derneği
  2. Avrupa Kardiyoloji Derneği

   

  1.6. Yaptığı İşlemler ve İlgi alanları

  1. İnvaziv kardiyoloji
   1. Koroner, periferik, beyin anjiyografi
   2. Her türlü koroner anjiyoplasti
   3. Koroner fistül kapama
   4. Konjenital işlemler(ASD, VSD, PDA KAPATMA)
   5. Yapısal kalp hastalıkları(mitral balon valvotomi, pulmoner balon valvotomi, Paravalvüler kaçak kapatma)
  2. Elektrofizyoloji ve aritmi tedavisi(ABLASYON)
   1. Tanısal EPS
   2. SVT ablasyonu
   3. Aksesuar yol ablasyonu
   4. Atriyal taşikardi ablasyonu
   5. Atriyal flutter ablasyonu
  3. Her türlü kalp pili uygulamaları(kalıcı pil, ICD, CRT)
  4. Periferik arter hastalığında girişimsel tedavi
   1. Karotis stent
   2. Subklavian stent
   3. Renal stent
   4. Aort, iliak, femoral arter Anjiyoplasti
   5. Dizaltı Anjiyoplasti
   6. EVAR
   7. TEVAR

   

  1.7. Mesleki Tecrübe

  1. 15 binin üzerinde periferik koronerve yapısal, konjenital kalp hastalıklarında invaziv tanı ve tedavi uygulaması
  2. 3 binin üzerinde EPS, Ablasyon, kalıcı pil ICD CRT uygulaması

   

  1. YAYINLAR

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler : 23

  Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:    :15

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler:         :20

  Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Bildiriler:             :26

  Kitap Çevirisi (Bölüm)                                                      : 1

  Yabancı dergi yayın kurulu üyeliği                                   :2

  Yayınların toplam atıf sayısı                                            :543

   

  2.1.İhtisas Tezinin Özeti:

  Amaç: Sigara özellikle gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde daha çok olmak üzere yeryüzünde insanlar arasında sık olarak kullanılan ve önemli sağlık sorunlarına yol açan fiziksel bağımlılık yapan bir maddedir. Koroner arter hastalığı, inme ve periferik arter hastalığı için major bir risk faktörü konumundadır. Sigaranın en önemli kardiyovasküler etkilerinden biri de kalp hızı değişkenliğini azaltıcı etkisidir ki bu da aterosklerozun ilerlemesinde bağımsız bir risk faktörü olarak bilinmektedir. Sigaranın kalp hızı değişkenliği üzerindeki etkisi araştırıldı.

  Materyal ve Metod: Bu amaçla çalışmaya 38 erkek, 18 kadın olmak üzere 56 sigara içen ile 37 erkek, 16 kadın olmak üzere 53 sigara içmeyen, toplamda 109 hasta alındı. Tüm hastaların 24 saatlik ambulatuvar elektrokardiyogram kayıtları alındı. Kalp hızı değişkenliği zaman bazlı parametrelerinde SDNN, SDANN, RMSSD, PNN50 ve frekans bazlı parametrelerden LF, HF, LF/HF, LFnu, HFnu, LF/HFnu, HR ölçümleri hem gündüz hem de gece olmak üzere iki farklı zaman diliminde incelendi.

  Sonuçlar: Verilerin istatistiksel olarak değerlendirilmesinde sigara içen grupta SDNN ve SDANN, HF değerlerinin belirgin olarak azaldığı buna karşılık LF, LFnu, LF/HF ve LF/HFnu ve HR değerlerinin belirgin olarak arttığı saptandı. Sigara içen bireylerde belirgin bir şekilde sempatetik aktivitenin arttığı, parasempatik aktivitenin azaldığı ve bunun sonucunda sempatovagal dengesizlik geliştiği tespit edildi. Kalp hızı değişkenliği parametrelerini etkileyen tek bağımsız değişkenin bir günde içilen sigara sayısı olduğu görüldü.  Sonuç olarak sigara kalp hızı değişkenliğini belirgin olarak azaltmaktadır. Kalp hızı değişkenliği parametrelerini etkileyen tek bağımsız değişkenin bir günde sigara sayısı olarak saptanması, sigaranın kalp hızı değişkenliği üzerindeki etkisinin kümülatif etkiden ziyade akut etki ile gerçekleştiği tespit edildi.

   

  2.2.İhtisas Tezinden Yayımlanmış Makaleler (1 adet)

        2.2.1.Uluslararası Dergilerde Yayımlanmış Makaleler:

  A8. Ömer Alyan, Fehmi Kaçmaz, Özcan Özdemir, Orhan Maden, Serkan Topaloğlu, Cemal Özbakır, Fatma Metin, Aziz Karadede, Erdoğan İlkay. Effects of cigarette smoking on heart rate variability and plasma N-terminal pro-B-type natriuretic peptide in healthy subjects: is there the relationship between both markers? Ann Noninvasive Electrocardiol. 2008 Apr;13(2):137-44.

   

  2.3.İhtisas Tezi Dışında Yayımlanmış Makaleler (43 adet)

        2.3.1.a. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (23 adet)

   

  A1.Kaçmaz F, Kaya A, Yazıcı A. Successful sequential drug eluting balloon angioplasty to chronic total occluded popliteal artery in a patient with thromboangitis obliterans by PCR. Anatol J Cardiol. 2016 Jun;16(6):450-1.

   

  A2. Ilkay E, Celebi OO, Kacmaz F, Ozeke O. Percutaneous closure of coronary artery fistula: long-term follow-up results. Postepy Kardiol Interwencyjnej. 2015;11(4):318-22.

   

   

  A3. Erdoğan ilkay, Fehmi Kaçmaz, Orhan maden, Tolga Aksu, Mehmet Timur Selçuk, Ali Rıza Erbay, Ahmet Duran demir.A new electrocardiographic marker revealing myocardial reperfusion in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous interventions: the value of QRS duration. Eurointervention. 2012 7(12):1406-12

   A4. Ramazan Astan, Fehmi Kaçmaz, Orhan Maden, Aysel Türkvatan. Double right coronary artery from different ostia. Intern Med. 2010;49(12):1249. A5. Orhan Maden, Fehmi Kaçmaz, Mehmet Timur Selçuk, Hatice Selçuk, Tolga Aksu, Ömer Aylan, Fatma Metin, Omaç Tüfekçioğlu, Yücel Balbay, Erdoğan İlkay. Relationship of admission hematological indexes with myocardial reperfusion abnormalities in acute ST segment elevation myocardial infarction patients treated with primary percutaneous coronary interventions. Canadian Journal of Cardiology. 2009;25(6):164-168. A6. Kamile Gül, Aksüyek Savaş Çelebi, FehmiKaçmaz, Özlem Özcan Çelebi,  İhsan Üstün, Dilek Berker, Yusuf Aydın, Tuncay Delibaşı, Serdar Güler, Ayşe Özden Barazi. The tissue-Doppler imaging must be performed to detect early left ventricle dysfunction in patients with type I diabetes mellitus. Eur J Echocardiogr. 2009 A7. Ömer Aylan, Fatma Metin, Fehmi Kaçmaz, Özcan Özdemir, Orhan Maden, Serkan Topaloğlu, Ahmet Duran Demir, Zülküf Karahan, Aziz Karadede, Erdoğan İlkay. High levels of high sensitivity C-reactive protein predict the progression of chronic rheumatic mitral stenosis. J Thromb Thrombolysis. 2009;28(1):63-69. A9.  Fehmi Kaçmaz, Orhan Maden, Şavas Aksüyek Çelebi, Çagın Üreyen, Ömer Alyan, Ali Rıza Erbay, Hatice Selçuk, Vasfi Ulusoy, Yücel Balbay, Erdoğan İlkay.Relationship of admission QRS duration and changes in QRS duration with myocardial reperfusion in patients with acute st segment elevation myocardial infarction (STEMI) treated with fibrinolytic therapy. Circ J. 2008; 72:873–879.A10.Fehmi Kaçmaz, Nilgün Işıksalan Özbülbül, Ömer Alyan, Orhan Maden, Ahmet Duran Demir, Yücel Balbay, Ali Rıza Erbay, Ramazan Atak, Kubilay Şenen, Tülay Ölçer, Erdoğan Ilkay. Imaging of coronary artery anomalies: the role of multidetector computed tomography. Coronary Artery Disease. 2008; 19:203–209.

   

  A11.Ömer Alyan, Fehmi Kaçmaz, Özcan Özdemir, Bülent Deveci, Ramazan Astan, Aksüyek Savaş Çelebi, Erdoğan İlkay. Hepatitis C infection is associated with ıncreased coronary artery atherosclerosis defined by modified reardon severity score system. Circ J. 2008; 72:1960–1965.

   

  A12.Fehmi Kaçmaz, Ömer Alyan, Erdoğan İlkay. Systolic total narrowing of left anterior descending coronary artery and flow interruption secondary to myocardial bridge: a rare case report and review of literature.Clin. Cardiol. 2008;31(10): 457–460. Review.

  A13.Fehmi Kaçmaz, Nilgün Işıksalan Özbülbül, Ömer Alyan, Orhan Maden, Ahmet Duran Demir,Ramazan Atak,Kubilay Şenen,Ali Rıza Erbay,Yücel Balbay,Tülay Ölçer, Erdoğan İlkay. Imaging of coronary artery fistulas by multidetector computed tomography: Is multidetector computed tomography sensitive? Clin. Cardiol. 2008;31:41–47.

  A14.Ömer Alyan, Özcan Özdemir, Fehmi Kaçmaz, Serkan Topaloğlu, Cemal Özbakır, Ayfer Gözü, Şule korkmaz, Nizamettin Toprak. Sympathetic overactivity in patients with pulmonary stenosis and improvement after percutaneous balloon valvuloplasty. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2008 Jul;13(3):257-65.

   A15. Orhan Maden, Fehmi Kaçmaz, Mehmet Timur Selçuk, Hatice Selçuk, Ömer Alyan,  Tolga Aksu, Fatma Metin, Omaç Tüfekçioğlu,  Ramazan Atak,  Ahmet Duran Demir,  Yücel Balbay,  Erdoğan İlkay. Relation of admission QRS duration with development of angiographic no-reflow in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary percutaneous interventions. Journal of Electrocardiology 2008; 41:72–77. 

  A16. Orhan Maden, Fehmi Kaçmaz, Mehmet Timur Selçuk, Hatice Selçuk, Fatma Metin, Omaç Tüfekçioğlu, Ramazan Atak, Yücel Balbay, Erdoğan İlkay. Relationship of admission haematologic indices with infarct-related artery patency in patients with acute ST-segment elevation myocardial infarction treated with primary angioplasty. Coronary Artery Disease. 2007;18:639-644.

   

  A17. Özcan Özdemir, Ömer Alyan, Fehmi Kaçmaz, Zekeriya Kaptan, Cemal Özbakır, BilalGeyik, Göksel Çagırcı, Mustafa Soylu, Ahmet Duran Demir.Evaluation of effects of intraaortic balloon counterpulsation on autonomic nervous system functions by heart rate variability analysis. Ann Noninvasive Electrocardiol. 2007;12(1):38–43. A18. Ahmet Duran Demir, Ömer Alyan, Fehmi Kaçmaz. Successful coronary sinus lead placement after stenting of coronary vein stenosis. Europace. 2007; 9:514–515.

  A19. Omaç Tüfekçioğlu, Ali Yıldız, Fehmi Kaçmaz, Yeliz Sökmen, Özcan Özeke, Mehmet Kutlu Çelenk, Vedat Çaldir, Orhan Karabal, İrfan Sabah. Trepopnea in a patient with cardiac tumor. Echocardiography. 2006;23(2): 165-167.

  A20. Ömer Alyan, Özcan Özdemir, Fehmi Kaçmaz, Özcan Özeke, OmaçTüfekçioglu. Transient total occlusion of the mitral valve orifice by a free-floating left atrial ball thrombus. Eur J Echocardiogr. 2006;7(6):420-2.

  A21. Kemal Arda, Nazan Çiledağ, Fehmi Kaçmaz, Omaç Tüfekçioğlu, Yusuf Şereflisan. Arrhythmogenic right ventricular dysplasia; Radiologic findings of the left ventricle: a case report and review of literature. Indian J Radiol Imag 2006;16(1):131-134. A22. Özcan Özdemir, Ömer Alyan, Mustafa Soylu, Fatma Metin, Fehmi Kaçmaz, Ahmet Duran Demir, Bilal Geyik, Dursun Aras, Hatice Şaşmaz, Şule Korkmaz. Improvement in sympatho-vagal imbalance and heart rate variability in patients with mitral stenosis after percutaneous balloon commissurotomy. Europace 2005;7:204-210.

  A23.Özcan Özdemir, Mustafa  Soylu Ömer Alyan, Bilal Geyik,  Ahmet Duran Demir, Dursun Aras, Gökhan Cihan, Göksel Çağırcı,Fehmi Kaçmaz, Yücel Balbay, Hatice Şaşmaz, Şule Korkmaz. Association between mean platelet volume and autonomic nervous system functions: Increased mean platelet volume reflects sympathetic overactivity. Experimental and Clinical Cardiology.2004;9(4): 243-247.

   

   

   

        2.3.1.b. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: (20 adet)

  D1. Fehmi KAÇMAZ, Özlem ÖZCAN ÇELEBİ, Erdoğan İLKAY. Perkütan Atriyal Septal Defekt Kapatılması. Turkiye Klinikleri J Cardiol-Special Topics 2014;7(1):20-6

   

  D2. İlkay E, Çelebi ÖÖ, Kaçmaz F, Pampal K. Retrograde approach for percutaneous closure in a patient with ruptured sinus of Valsalva. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014 Dec;42(8):759-62.

  D3. Erdoğan İlkay, Fehmi Kaçmaz, Esra Özer, Kenan Ömürlü, Tayfun Aybek. Perkütan paravalvüler kaçak kapatılması: ilk deneyimlerimiz. MN Kardiyoloji 2012;19(2):61-67.

  D4. Erdoğan İlkay, Özcan Özeke, Fehmi Kaçmaz, Sakine Fırat, Kutluk Pampal, Kenan Ömürlü. Erişkinlerde ventriküler septal defektlerin Amplatzer kapatıcılar ile  perkutan kapatılması: ilk klinik deneyimlerimiz. MN Kardiyoloji 2010;17(4):244-247.

  D5. Erdoğan İlkay, Fehmi Kaçmaz, Özcan Özeke, Rahşan Sarper Turan, Sakine Fırat, Kutluk Pampal, Esra Özer, Selçuk Bilgin. The efficiency and safety of percutaneous closure of secundum atrial septal defects with the Occlutech Figulla device: initial clinical experience. Türk Kardiol Dern Arş. 2010;38(3):189-193.

  D6. Fehmi Kaçmaz, Erdoğan İlkay. Koroner kalp hastalığı tedavisinde kalsiyum kanal blokerleri: Önemli bir yol arkadaşı. Türk Kardiyoloji Seminerleri 2010 Cilt 10 sayı:2

  D7. Fehmi Kaçmaz, Erdoğan İlkay. Akut Perikardit. Türk Kardiyoloji Seminerleri. 2010 Cilt :10 Sayı:4

  D8.Fehmi Kaçmaz, Erdoğan İlkay. Spor ve ilaçlar: Hangi ilaçlara izin verilir? Türk Kardiyoloji Seminerleri. 2010  Cilt:10 Sayı:5

  D9. Elif Torun, Fehmi Kaçmaz. Clinical implications of chest X-Ray parameteres with cardiac dyspnea. EAJM 2008;40:133-136.

  D10.Fehmi Kaçmaz, Orhan Maden, Ali Rıza Erbay, Erdoğan İlkay. A very rare cause of continuous murmur and coronary ischemia: high-flow coronary-to-pulmonary artery fistula. Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2008;36(7) 

  D11. Ömer Alyan, Fehmi Kaçmaz, Özcan Özdemir, Zülküf Karahan, Tuncay Taşkesen,  Hikmet İyem, Sait Alan, Aziz Karadede, Erdoğan İlkay. Sigara içenlerde artmış yüksek duyarlıklı C-reaktif protein düzeyleri ve bozulmuş otonomik aktivite. Türk Kardiyol Dern Arş - Arch Turk Soc Cardiol 2008;36(6):368-375.

  D12. Orhan Maden, Fehmi Kaçmaz, Savaş Aksüyek Çelebi, Çağın Üreyen, Mehmet Timur Selçuk, Özcan Özeke, Ali Rıza Erbay, Feridun Vasfi Ulusoy, Erdoğan İlkay. Fibrinolitik tedavi uygulanan akut miyokard infarktüsü hastalarında hastaneye başvuru anındaki ortalama trombosit hacmi ile reperfüzyon başarısı arasındaki ilişki. MN Kardiyoloji. 2008;15(1):25-31.

  D13. Ömer Aylan, Fatma Metin, Serkan Topaloğlu, Fehmi Kaçmaz. Akut miyokard infarktüsünde prekordiyal ve inferior derivasyonlarda eş zamanlı ST-segment yükselmesi. Türk Kardiyol Dern Ar - Arch Turk Soc Cardiol 2007;35(8):495-498

  D14. Ömer Alyan, Özcan Özdemir, Fehmi Kaçmaz, Serkan Topaloğlu. Akut pulmoner tromboembolizm sırasında atriyoventriküler tam blok ve senkop gelişimi: Olgu sunumu. Türk Kardiyol Dern Arş 2007; 35: 433-35.

  D15. Fehmi Kaçmaz, Nilgül Işıksalan Özbülbül, Orhan Maden, Erdoğan İlkay. Çok kesitli bilgisayarlı tomografi ile saptanan sol ön inen koroner arter anevrizması. Türk Kardiyol Dern Arfl - Arch Turk Soc Cardiol 2006;34(2):137.

  D16. Serkan Topaloğlu, Dursun Aras, Kumral Ergün, Fehmi Kaçmaz, Emre Nuri Günel, Göksel Çağırcı, Kazım Başer, Ömer Alyan, Ahmet Duran Demir, Şule Korkmaz. Yapısal kalp hastalığı bulunmayan paroksismal atriyal fibrilasyonlu hastalarda otonomik sinir sistemi ve sirkadyan ritm. Türkiye Klinikleri J Cardiovasc Sci 2006;18(3):185-189

  D17. Erdoğan İlkay, Orhan Maden, Kemal Arda, Fehmi Kaçmaz. Sirkumfleks arter ile pulmoner ven arasında fistülün BT anjiyografi ile saptanması. Türk Kardiyol Dern Arş 2005; 33:372.

  D18. Ömer Alyan, Fehmi Kaçmaz, Özcan Özdemir, Fatma Metin, Mustafa Soylu, Ramazan Atak, Kubilay Şenen, Gökhan Cihan, Dursun Aras, Ahmet Duran Demir, İrfan Sabah. Ventrikül taşikardisi olan hastaların, etiyolojik, demografik ve klinik özelliklere göre sınıflandırılması. Türk Kardiyol Dern Arş.2005; 33(6):331-340.

  D19. Ömer Alyan, Özcan Özdemir, Mustafa Soylu, Ramazan Atak, Fehmi Kaçmaz, Fatma Metin, Ahmet Duran Demir, Erdal Duru. Amiodaron’a bağlı QT uzaması ve torsa de pointes. Türk Kardiyol Dern Arşivi 2004; 32: 145-151.

  D20. Ömer Alyan, Özcan Özdemir, Mustafa Soylu, Ahmet Duran Demir, Serkan Topaloğlu, Fehmi Kaçmaz, Ali Şaşmaz, Deniz Demirkan. Atriyoventriküler tam bloklu hastaların etiyolojik, demografik, klinik özellikleri ile pacemaker ihtiyaçlarına göre sınıflandırılmaları. Anadolu Kardiyol Derg. 2003; 3: 203-210.

   

   

  2.3.2.a. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : (15 adet)

  B1. Kaçmaz F, Kaya A, Yazıcı A. Successful sequential drug eluting balloon angioplasty to chronic total occluded popliteal artery in a patient with thromboangitis obliterans. EuroPCR 2016, Paris. (Oral Presentation)

  B2. Ilkay e, Kacmaz F, Ozer e, Aybek T, Omurlu K. Percutaneous closure of paravalvular leak: 30-day and 1-year result form single centre: EuroPCR 2014, Paris. (Oral Presentation)

   

  B3. Erdoğan İlkay, Fehmi Kaçmaz, Esra Özer, Kenan Ömürlü, Tayfun Aybek. The percutaneous closure of paravalvular prosthetic regurgitation: our first experiences. 8th Congress of Update in Cardiology and Cardivascular Surgery. 1-4 March 2012, Antalya, Turkey. (Oral Presentation 350)

  B4. Erdoğan İlkay, Fehmi Kaçmaz, Kutluk Pampal, Tarık Yıldırım. Retrograde approach for percutaneous closure of a ruptured sinus of Valsalva. 8th Congress of Update in Cardiology and Cardivascular Surgery. 1-4 March 2012, Antalya, Turkey. (Oral Presentation 351)

  B5. Fehmi Kaçmaz, Nilgün Işıksalan özbülbül, Ömer Aylan, Orhan Maden,  Ahmet Duran Demir, Ramazan Atak, Ali Rıza Erbay, Yücel balbay, Tülay Ölçer,  Erdoğan İlkay. Imaging of Coronary artery fistulas by multidetector computed tomography: Is multidetector computed tomography sensitive? World Congress of Cardiology, Buenos Aires, Argentina, May 18-21, 2008 (Oral Presentation)

  B6.Fehmi Kaçmaz, Orhan Maden, Savaş Aksüyek Çelebi, Çağın Üreyen, Ömer Aylan, Kubilay Senen, Ahmet Duran Demir, Zehra Gölbaşı, Vasfi Ulusoy, Erdoğan İlkay. A new electrocardiographic marker of successful reperfusion after thrombolytic treatment in acute ST-elevation myocardial infarction patients: change in QRS duration at post-thrombolytic 90th minute electrocardiogram.  34th International Congress on Electrocardiology in İstanbul, June 27-30, 2007(Oral Presentation)

  B7. Orhan Maden, Fehmi Kaçmaz, Ömer Alyan, Ramazan Atak, Kubilay Senen, Yücel Balbay, Ali Rıza Erbay, Ahmet Duran demir, Zehra Gölbaşı, Erdoğan İlkay. A new electrocardiographic marker of successful reperfusion in patients undergoing primary angioplasty: resolution of QRS prolongation. 34th International Congress on Electrocardiology in İstanbul, June 27-30, 2007(Oral Presentation)

  B8.Fehmi Kaçmaz,  Özcan Özeke, Ramazan Astan, Ömer Alyan, Orhan Maden, Erdoğan İlkay. Percutaneous closure by septal occluder decreases P-wave dispersion acutely in patients with atrial septal defect. 4thAnnual Congress on Update In Cardiology and Cardiovascular Surgery, 28 November-2 December  2008, Antalya, Turkey(Oral presentation)

   

  B9.Fehmi Kaçmaz, Özcan Özeke, Orhan Maden, Ramazan Atak, Erdoğan İlkay. Bicuspid aortic valve stenosis with type RIII single coronary artery and persistent left superior vena cava: a very rare combination of anomalies-case report. 4thAnnual Congress on Update In Cardiology and Cardiovascular Surgery, 28 November-2 December  2008, Antalya, Turkey

  B10. Erdoğan İlkay, Fehmi Kaçmaz, Özcan Özeke, Sakine Fırat. Clinical safety of drug-eluting stents in patients with acute myocardial infarction: a single centre results. . 4thAnnual Congress on Update In Cardiology and Cardiovascular Surgery, 28 November-2 December  2008, Antalya, Turkey(Oral presentation)

   

  B11. Ömer Alyan, Bülent Deveci, Fehmi Kaçmaz, Hikmet İyem, Zülküf Karahan, Sait Alan.  Association of Albumin-globulin ratio and coronary artery disease in women. 4thAnnual Congress on Update In Cardiology and Cardiovascular Surgery, 28 November-2 December  2008, Antalya, Turkey(Poster Presentation- 243)

   

  B12. Ömer Alyan, Özcan Özdemir, Fehmi Kaçmaz, Ahmet Duran Demir, Dursun Aras, Serkan Topaloğlu, Yeliz Sökmen, Zülküf Karahan, Nizamettin toprak, Erdoğan İlkay. The effect of radiofrequency ablation on autonomic activity and N-terminal natriuretic peptide levels in patients with Wolf-Parkinson-White Syndrome. 4thAnnual Congress on Update In Cardiology and Cardiovascular Surgery, 28 November-2 December  2008, Antalya, Turkey(Poster presentation 31)

   

  B13. Ömer Alyan, Fatma Metin, Fehmi Kaçmaz, Özcan Özdemir, Orhan Maden, Serkan Topaloğlu, Aziz Karadede, Zülküf Karahan, Erdoğan İlkay. Do high levels of high sensitive C-reactive protein predict the progression of rheumatic mitral stenosis. 4thAnnual Congress on Update In Cardiology and Cardiovascular Surgery, 28 November-2 December  2008, Antalya, Turkey(Oral presentation 428)

   

  B14. Ömer Alyan, Özcan Özdemir, Fehmi Kaçmaz, Cemal Özbakır, Mustafa Soylu, Orhan Maden, Serkan Topaloğlu, Ayfer Gözü, Şule Korkmaz, Nizamettin Toprak. Sympathetic overactivity in patients with pulmonary stenosis and improvement after percutaneous balloon valvuloplasty. 4thAnnual Congress on Update In Cardiology and Cardiovascular Surgery, 28 November-2 December  2008, Antalya, Turkey(Oral presentation 619)

   

  B15.Fehmi Kaçmaz, Nilgün Işıksalan Özbülbül, Orhan Maden, Erdoğan İlkay. A case of coronary artery aneurysm detected by multi-slice computed tomography. Second Annual Congress on Update In Cardiology and Cardiovascular Surgery 20-24 September, 2006 Bodrum, Turkey. 

   

  2.3.2.b Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler (26 adet)

  E1. Fehmi Kaçmaz, Taner Sarak, Gizem Çabuk, Orhan Maden, Sakine Fırat, Rahşan Turan, Selçuk Bilgin, Erdoğan İlkay. Atriyal septal defektlerin perkütan yolla kapatılması: orta-dönem klinik sonuçlar. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi Ekim 2012 Antalya, Türkiye (Sözli bildiri)

  E2. Fehmi Kaçmaz, Taner Sarak, Gizem Çabuk, Orhan Maden, Rahşan Turan, Kenan Ömürlü, Erdoğan İlkay. Koroner arter fistüllerinin perkütan yolla kapatılması: 12 hastanın uzun dönem takip sonuçları. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2012.(Sözlü bildiri)

  E3. Fehmi Kaçmaz, Taner Sarak, Gizem Çabuk, Orhan Maden, Sakine Fırat, Rahşan Turan, Selçuk Bilgin, Erdoğan İlkay. Atriyal septal defektlerim transkateter yolla kapatılması: kısa ve orta dönem sonuçların defekt çapı ile ilişkisi. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2012 (Sözlü bildiri)

  E4. Fehmi Kaçmaz, Taner Sarak, Gizem Çabuk, Orhan Maden, Rahşan Turan, Kenan Ömürlü, Erdoğan İlkay.  Subklavian artere perkütan yolla stent uygulanması: 21 hastanın klinik sonuçları. 28. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, Ekim 2012. (Sözlü bildiri)

  E5. Erdoğan İlkay, Fehmi Kaçmaz, Esra Özer, Tarık Yıldırım, Taner Sağır, Tayfun Aybek, Kenan Ömürlü. Perkutan paravalvüler kaçak kapatılması: ilk deneyimlerimiz. 28. Uusal Kardiyoloji Kliniği,  Antalya, Türkiye, Ekim 2012. (Sözlü bildiri)

   

  E6. Erdoğan İlkay, Özcan Özeke, Fehmi Kaçmaz, Sakine Fırat, Kutluk Pampal, Kenan Ömürlü. Ventriküler septal defektlerin Amplatzer kapatıcılar ile perkutan kapatılması: ilk klinik deneyimlerimiz. XXVI Ulusal Kardiyoloji Kongresi 21-24 Ekim 2010 İstanbul Sözlü bildiri-30.

   

  E7. Ömer Alyan, Fehmi Kaçmaz, Özcan Özdemir, Zülküf Karahan, Tuncay Taşkesen, Hikmet İyem, Sait Alan, Aziz Karadede, Erdoğan İlkay, Nizamettin Toprak. Sağlıklı Sigara İçicilerinde artmış yüksek duyarlıklı C-reaktif protein düzeyleri bozulmuş otonomik aktivite ile birliktedir. XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-27 Ekim 2008, İstanbul

   

  E8. Ömer Alyan, Özcan Özdemir, Fehmi Kaçmaz, Serkan Topaloğlu, Dursun Aras, Ahmet Duran Demir, Zülküf Karahan, Bülent Deveci, Hikmet İyem, Sait Alan, Aziz Karadede1. Wolf-Parkinson-White Sendromlu Hastalarda Bozulmuş Sempatovagal Denge: kalp hızı değişkenliği analizi ile değerlendirilmesi. XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-27 Ekim 2008, İstanbul(Sözlü bildiri)

   

  E9. Ömer Alyan, Özcan Özdemir, Fehmi Kaçmaz, Zülküf Karahan, Mustafa Kaplangöray, Bülent Deveci, Hikmet İyem, Sait Alan, Aziz Karadede, Nizamettin Toprak. Çıkan aort dilatasyonunda bozulmuş otonomik aktivitenin beta bloker tedavisi sonrası düzelmesi. XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-27 Ekim 2008, İstanbul

   

  E10. Elif Torun, Fehmi Kaçmaz, Nagihan Durmuş. Kınanın Pulse oksimetre ile ölçülen Oksijen saturasyonuna etkisi. Türk Toraks Dernegi 11. Yıllık Kongresi 23-27 Nisan 2008, Antalya.

   

  E11. Erdoğan İlkay, Özcan Özeke, Sakine Fırat, Rahşan Sarper Turan, Fehmi Kaçmaz, Kutluk Pampal, Orhan Maden. Erişkin sekundum tip ASD’de tek merkez perkutan kapama sonuçlarımız. XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-27 Ekim 2008, İstanbul (Sözlü bildiri)

   

   

  E12. Bülent Deveci, Ömer Alyan, Özcan Özeke, Kumral Çağlı, Hikmet İyem, Fehmi Kaçmaz, Zülküf Karahan. Bayanlarda düşük albumin-globulin oranı koroner arter hastalığı ciddiyeti için bir öngördürücüdür: Gensini skoru kullanılarak.XXIV. Ulusal Kardiyoloji Kongresi 24-27 Ekim 2008, İstanbul (Sözlü bildiri)

   

  E13.Fehmi Kaçmaz, Ömer Alyan, Tolga Aksu, Fatma Metin, Orhan Maden, Ramazan Atak, Erdoğan İlkay. ST-segment yükselmeli akut miyokard infarktüsü olgularında başarılı perkutan girişim sonrası QRS daralması miyokardiyal hücresel reperfüzyonun göstergesi midir? XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-28 Kasım 2006, Antalya(Sözlü bildiri).

   

  E14. Orhan Maden, Fehmi Kaçmaz, Hatice Selçuk, Mehmet Timur Selçuk, Fatma Metin, Tolga Aksu, Ahmet Duran Demir,, Omaç Tüfekçioğlu, Ramazan Atak, Kubilay Şenen, Ali Rıza Erbay, Erdoğan İlkay.  Primer anjiyoplasti sonrası akım olmaması(no reflow) ile hastaneye başvuru anındaki ortalama trombosit hacmi (MPV) ilişkili midir? XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-28 Kasım 2006, Antalya(Sözlü bildiri).

   

  E15. Bilal Geyik, Göksel Çağırcı, Özcan Özdemir, Cemal Özbakır, Veli Kaya, Fehmi Kaçmaz, Zekeriya Kaptan, İsmet Hisar, Ahmet Duran Demir, Mustafa Özcan soylu. Metabolik sendromda aspirin direnci sıklığı. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-28 Kasım 2006, Antalya.

   

  E16.Fehmi Kaçmaz, Nilgün Işıksalan Özbülbül, Orhan Maden, Yücel Balbay, Ramazan Atak, Erdoğan İlkay. Koroner arter anevrizmalarının multislice bilgisayarlı tomografi ile gösterilmesi. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-28 Kasım 2006, Antalya.

   

  E17. Fehmi Kaçmaz, Orhan Maden, Ali Rıza Erbay, Erdoğan İlkay. Yüksek akımlı sol ana koroner arter-pulmoner arter fistülü: koroner çalma ve iskemi nedeni. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-28 Kasım 2006, Antalya.

   

  E18. Bilay Geyik, Göksel Çağırcı, Özcan Özdemir, Cemal Özbakır, Veli Kaya, Cemal Özbakır, Fehmi Kaçmaz, Zekeriya Kaptan, İsmet Hisar, Ahmet Duran Demir, Mustafa Soylu. Atriyal fibrilasyonda hız kontrolünün aspirin direnci üzerine etkisi. XXII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, 24-28 Kasım 2006, Antalya.

   

  E19.Fehmi Kaçmaz, Ömer Alyan, Özcan Özdemir, Ramazan Atak, Kubilay Şenen, Gökhan Cihan, Serkan Topaloğlu, Dursun Aras, Bilal Geyik, Fatma Metin, Mehmet İleri, İrfan Sabah. Akut koroner sendromla başvuran kronik hepatitli hastaların klinik özellikleri.  XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P 325, Antalya, 2005

   

  E20. Ömer Alyan, Fehmi Kaçmaz, Özcan Özeke, Özcan Özdemir, Funda Tuna,  Serkan Topaloğlu, İrfan Sabah. Apikal kardiyomyopati ve koroner arter-sol ventriküler fistül birlikteliği: nadir görülen bir vaka. XXI. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P 167, Antalya, 2005

   

  E21. Ömer Alyan, Omaç Tüfelçioğlu, Fehmi Kaçmaz, Özcan Özdemir, İrfan Sabah, Erdal Duru. Sol atriyum içinde serbest hareket eden trombusa bağlı mitral kapağın geçici olarak tam tıkanması: bir vaka çalışması. XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P 169, Antalya, 2003

   

  E22. Özcan Özeke, Bilal Geyik, Özcan Özdemir, Arslan Öcal, Cemal özbakır, Ömer Alyan, Fehmi Kaçmaz, Mustafa Soylu, Ahmet Duran demir, Özgür Ulaş Özdoğan, Orhan Karabal, Ali Şaşmaz. Ortalama trombosit hacmi ve otonom sinir sistemi fonksiyonları arasındaki ilişki: artmış trombosit hacmi sempatik aktivite artışını yansıtır mı? XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P 32, Antalya, 2003

   

  E23. Ömer Alyan, Özcan Özdemir, Fehmi Kaçmaz, Fatma Metin, Mustafa Soylu, Bilal Geyik, Erdal Duru, Şule Korkmaz. İntraaortik balon pompası ve kalp hızı değişkenliği. XIX. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P 27, Antalya, 2003

   

  E24. Ömer Alyan, Özcan Özdemir, Fehmi Kaçmaz, Fatma Metin, Ramazan Atak, Mustafa Soylu, Gökhan Cihan, Bilal Geyik, Kubilay Şenen, Erdal Duru. Akut inferiror miyokard enfarktüsü esnasında AV tam blok gelişen hastaların klinik elektrokardiyografik ve anjiyografik özellikleri. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P 67, Antalya, 2002

   

  E25. Ömer Alyan, Özcan özdemir, Mustafa Soylu, Ahmet Duran Demir, Serkan Topaloğlu, Fehmi Kaçmaz, Fatma Metin, Erdal Duru, Ali Şaşmaz. Atriyoventriküler tam bloklu hastaların etyolojik, demografik, klinik özellikleri ile pacemaker ihtiyaçlarına göre sınıflandırılması. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P 53, Antalya, 2002

   

  E26. Ömer Alyan, Özcan Özdemir, Fehmi Kaçmaz, Fatma Metin, Mustafa Soylu, Ramazan Atak, Dursun Aras, Gökhan Cihan, Erdal Duru. Ventriküler taşikardili hastaların etyolojik, demografik, klinik ve hastane içi mortaliteye göre sınıflandırılması. XVIII. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, P 35, Antalya, 2002

   

   

   

  1. Diğer

   

  3.1. Yayımlanmış kitaplarda bölüm çeviri yazarlığı (1 adet)

   

  1. Textbook of Cardiovascular Medicine. Eric J. TOPOL. Üçüncü baskı. 2008. Bölüm 83. Doğumsal Kalp Hastalıklarında Kateter Girişimleri. Fehmi Kaçmaz, Erdoğan İlkay. 61-67.

   

  3.3. Editorial Board üyesi olduğu yabanci dergiler

   

  1. World Journal of Radiology(2009-2013)
  2. World Journal Cardiology(2013—)

   

  1. YABANCI DİL: İngilizce