ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

ENFEKSİYON HASTALIKLARI VE KLİNİK MİKROBİYOLOJİ

Enfeksiyon Hastalıkları bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi mikroorganizmaların neden olduğu hastalıkların tamamı ile ilgilenir, bunlar akut veya kronik (zamana yayılmış)komplikasyonlarla birlikte gelişerek hayati risk oluşturabilen ciddi bir hastalık grubudur.

Bu bölümde mikrobiyolojik test sonuçları, hastanın klinik bulguları ile birlikte değerlendirilerek her türlü Enfeksiyon Hastalığının tanı, tedavi ve takibi güncel bilgiler ışığında titizlik ile yapılır. Hastalar bulaşma yolları ve enfeksiyon kontrol önlemleri hakkında bilgilendirilir.

Erişkin Aşılamaları

Dünya Sağlık Örgütünün Genişletilmiş Bağışıklama Programı önerisi doğrultusunda birçok bulaşıcı hastalık eliminasyon noktasına gelmiştir. Çiçek hastalığının dünyadan eradikeedilmesi aşılama sayesinde başarılmıştır. Bağışıklama çocuklarda olduğu kadar erişkinler için de enfeksiyon hastalıklarından korunmanın en kolay ve ekonomik yoludur. Ancak erişkinlerde bağışıklama oranlarının ve imkanların çocuklardaki kadar yeterli olmadığı bir gerçektir. Oysa dünyada yaşlı nüfus giderek artmaktadır. Belki erişkinler birçok enfeksiyonhastalığına çocuklar kadar duyarlı değildir ama erişkin hastalıkları çok daha ölümcül seyredebilmektedir. Çocukluk döneminde yapılan aşıların devamı olarak erişkinlerde yapılacak düzenli aşılamaların yanı sıra erişkin yaş grubuna özgü aşılamalarla mortalite ve morbidite bakımından önemli birçok hastalıklardan korunmak mümkün olabilecektir.

Kliniğimizde kişiye özel gerekli araştırmalar yapılarak doğru aşı planlaması yapılmaktadır.

Seyahat Sağlığı

Yurtdışına seyahat eden yolcular kendi ülkelerinde görülmeyen birçok bulaşıcı hastalık riskiyle karşı karşıya kalmaktadırlar. Yolcular, seyahat öncesinde gidilecek ülkelerdeki hastalık riskleri ve koruyucu önlemler hakkında bilgilendirilmeli ve gerekli aşılar yapılmalıdır.

Seyahat öncesi hangi aşıların yapılması gerektiğine kişiye ve yolculuğa ait özelliklerin değerlendirilmesi yapılarak karar verilir. Yani seyahat öncesi yapılması gereken aşı şeması kişiye özgüdür.

Kliniğimizde yurtdışı seyahat öncesi gidilecek ülkeye göre aşılama planı ve alınması gereken önlemler konusunda danışmanlık yapılmaktadır.

Gebelikte Bulaşıcı Hastalıklar

Gebelik planlayan anne adaylarına bebek için risk oluşturan enfeksiyonlar hakkında gebelik öncesi aşı planı ve korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılır.

Enfeksiyon Hastalıklarının belirtileri nelerdir?

Enfeksiyon Hastalıkları çok çeşitli şikâyetler oluşturabilir. En önde geleni ateştir. Ateşi olan hastaların öncelikle bu bölüme başvurması gerekir. Ateş ile birlikte veya ateş olmadan gelişen öksürük, yan ağrısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, lenf bezi büyümesi, deri döküntüsü, sarılık, ishal, eklem şikayetleri, idrar yapmada zorluk ve sıkışma hissi gibi şikayetler de enfeksiyonhastalığının bir bulgusu olabilir.

Enfeksiyon Hastalıkları kliniğinde takip edilen hastalıklar nelerdir?

Akut ve Kronik Viral Hepatitler (HAV, HBV, HCV vb.)
Bruselloz (Peynir hastalığı)
Salmonelloz (Tifo)
Tüberküloz ve benzeri hastalıklar
HIV/AIDS
Besin zehirlenmeleri
Diyabetik ayak enfeksiyonları
Venöz ülserler ve bası yara enfeksiyonları
Yumuşak doku enfeksiyonları
Bakteriyel selülit
Santral sinir sistemi enfeksiyonları (Menenjit, ensefalit vb.)
Hayvan kökenli enfeksiyonlar (hayvan ısırması , kene teması vb.)
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
Döküntüyle seyreden enfeksiyonlar (Zona, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği vb.)
Kemik ve eklem enfeksiyonları (Septik artrit, vertebral osteomyelit vb.)
Protez eklem enfeksiyonları
Solunum sistemi enfeksiyonları (Pnömoni, influenza, grip ve soğuk algınlığı vb.)
İshalle seyreden enfeksiyonlar (Dizanteri vb.)
Sağlık bakımıyla ilişkili enfeksiyonlar (Hastane enfeksiyonları)
Yoğun bakım ve cerrahi alan enfeksiyonları
Seyahat aşıları, erişkin bağışıklama (aşılama)

Enfeksiyon Hastalıkları hekiminin diğer görevleri nelerdir?

Hastanede antibiyotik kullanımının kontrolü
Enfeksiyon Kontrol Komitesi aktiviteleri (sterilizasyon, dezenfeksiyon, temizlik, atık yönetimi, hastane enfeksiyonlarının izlenmesi ve önlenmesi vb.)
Hastanenin diğer bölümlerinde yatan hastaların enfeksiyonlarının değerlendirilmesi ve görüş bildirilmesi.