ESTETİK PLASTİK VE REKONSTRÜKTİF CERRAHİ

 

Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi

Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi


Plastik ve Rekonstruktif Cerrahi Dalı; insan vücudunda kaza, hastalık veya doğumsal anomalilere bağlı oluşan şekil bozukluklarında, vücudun herhangi bir parçasının form ve fonksiyonlarını eski haline getirmeye yönelik çalışmalarda bulunur. Estetik cerrahide kurallar hastadan hastaya değişmekle birlikte, hastanemizde problemin doğru tespit edilip çözümün de ona göre sunulması gerekliliği üzerinde durulmaktadır.


1. Doğuştan olan sakatlık ve bozukluklar:
Dudak-damak yarıkları
El ve ayak parmaklarındaki bozukluklar
Kulaklardaki anormallikler
Yüz ve burundaki yarık ve anormallikler
Göz kapaklarındaki anormallikler


2. Gelişme döneminde ortaya çıkan bozukluklar:
Çene kemiklerindeki bozukluklar
Kafa kemiklerinin gelişme bozukluğuna bağlı olarak baş bölgesinde görülen şekil bozuklukları


3. Kaza ve yaralanmaların yarattığı görünür sakatlıklar:
Yüz ve çene kemiği kırıkları
Yüz bölgesi yaralanmaları
Vücudun görünen bölgelerindeki deri ve doku kaybı ile birlikte görünen yaralanmalar
Yanıklar


4. Baş, boyun ve görünen bölgelerdeki tümörler:
Özellikle çıkartıldıklarında, görünen sakatlıklar yapacak baş ve boyun bölgesi tümörleri ile deri ve yumuşak dokuların sekel bırakacak tümörleri, bölümümüzce normale yakın görüntü ve fonksiyon sağlayacak şekilde tedavi edilebilmektedirler.
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Girişimlerinde Kullanılan Yöntemler:
Maksillofasial ve Kraniofasial Cerrahi: Yüz ve kafa kemiklerinin baş ile bağlantısını keserek yapılan düzeltme işlemleridir.
Mikrocerrahi: Küçük atardamar ve toplardamarları birbirine dikerek dokuların uzak bölgelere taşınmasını sağlayan ve kopan uzuvların tekrar yerine dikilmesine olanak sağlayan bir tekniktir.
Doku Enjeksiyonları: Çukurluk ve eksiklik olan bölgelere, vücut dokularının enjekte edilebilecek şekilde inceltildikten sonra enjektör ve özel iğneler ile kesi yapılmaksızın enjekte edilmesi suretiyle izsiz düzeltme işlemleri adını alan bu enjeksiyonlar hastanemizde etkin bir şekilde uygulanmaktadır.