Yoğun Bakım; vücudun bir ya da birden fazla sistem yetersizliğiyle aksamış olan fonksiyonlarının normal sınırlar içinde kalmasını sağlayan, yoğun tedavilerin sürdürülmesi sırasında özellikle bilgi işlem yazılımlarından yararlanılan, yapay solunum ve diğer destekleyici cihazların kullanıldığı, üst düzey bilgi ve yetenek gerektiren bir bilim dalı olarak tanımlanır.

Genel Yoğun Bakım’da hastaların kalış süresi hastalığın seyrine göre bir gün olabildiği gibi yatış aylarca da sürebilmektedir.

Bölümümüzde; kullandığımız cihazların teknolojiye uygunluğu, donanımının tam olması, ekip çalışması, tedavi işlemlerinin iyi eğitilmiş hemşirelerle sürdürülmesi hastalarımıza ideal bakım hizmetini sağlamaktadır. Ayrıca gerekli görüldüğünde, yoğun bakım tedavisi tamamlanan hastaların servislerdeki izlemleri de ekibimiz tarafından yürütülmektedir.

Ekibimiz; bazı özel durumlarda ameliyathane dışında anestezi gereksinimlerine de destek vermektedir. Genel Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki her birim ve yatak, acil durumlarda anında acil girişime uygun biçimde tasarlanmıştır. Yaşamsal işlevleri gösteren monitörleri, damar yolu ile verilen ilaçların hız kontrolünü sağlayan elektronik enjektör ve serum pompaları, aspirasyon ve yapay solunum ile kalbin dinamik fonksiyonlarını inceleyen cihazları, hemofiltrasyon, hemodiyaliz ve diğer cihazları ile en mükemmel tedavi ve bakıma olanak sağlamaktadır.

Bu ünitede; yaşam fonksiyonları olumsuz yönde etkilenmiş olan hastaların tedavileri söz konusu olduğundan, bu süreçler bir ekip çalışması ile multidisipliner olarak yürütülmektedir. Yoğun bakım ünitelerinde çalışan doktor ve hemşirelerimiz, yeteneklerini geliştirmek ve dünya standartlarında yeni tedavi yöntemlerini yakından takip edebilmek için sürekli olarak eğitim programlarına katılmaktadır.

Bir hastanenin, hasta sağlığına verdiği önemin en büyük ölçülerinden biri de yoğun bakım ünitelerine gösterdiği özen ve yatırımdır. Hastanemizde cerrahi ve dahili olmak üzere 25 yataklı erişkin genel yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır. Bu yatakların arasında özel yoğun bakım yatakları da bulunmaktadır.

Acil servis, ameliyathaneler ve hasta servislerinden yoğun bakıma hasta transportu son derece hızlı ve güvenli bir şekilde yapılabilmektedir.

Ncr International Hospital Yoğun Bakım Ünitesi ileri tıp teknolojilerinin kullanıldığı modern monitörler ve izleme olanakları ile donatılmıştır.