Kalp ve Damar Cerrahisi

Öncelikli amacımız hastanın en doğru tedaviyi almasıdır. Bundan dolayı poliklinik takiplerine özellikle önem verilmektedir. Ekibimiz, gerekli gördüğü takdirde en basit varis ameliyatından en komplike kalp ameliyatına kadar tüm operasyonları tecrübeli hekimler ile başarı bir şekilde yapabilmektedir.


Hastanemizin Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği, haftanın 6 günü poliklinik hastalarına tecrübeli hekimlerimizce hizmet vermektedir. Polikliniğimizin temel hasta grubunu, kalp ve damar hastalığı bulunan kişiler oluşturmaktadır. Bu hastalar içinde kalp damar tıkanıklıkları, kalp kapak bozuklukları, bacak damarı tıkanıklıkları ve varis hastaları en geniş yeri tutmaktadır. Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği’miz Kardiyoloji Polikliniği ile çok yakın ilişkiler içinde çalışmakta olup, gerek ameliyat öncesi gerekse ameliyat sonrası hastalarımızın takiplerinde kardiyoloji hekimlerimizden destek almaktadır. Öncelikli amacımız hastanın en doğru tedaviyi alması olduğundan, poliklinik takiplerine özellikle önem verilmektedir. Bu bilinç doğrultusunda hareket eden ekibimiz, gerekli gördüğü takdirde en basit varis ameliyatından en komplike kalp ameliyatına kadar tüm operasyonları deneyimli hekimleri ile başarı bir şekilde yapabilmektedir.

Periferik Damar Cerrahisi, Varis, Fistül ve Diğer Damar Cerrahi Girişimleri:

Hastanemizde, yukarıda saydığımız başlıklardaki ameliyatlar dışında damar cerrahisi ile ilgili tüm ameliyatlar da başarıyla uygulanmaktadır. Ateroskleroz dediğimiz damar sertliği, sadece koroner damarlarla sınırlı kalmayıp tüm vücuttaki damarları etkileyebilmektedir. Damar tıkanıklığı, kol ve bacaklarda olduğu gibi beyne, böbreklere ve diğer iç organlara giden damarlarda da olabilmektedir. Bunlardan başka önemli bir toplardamar hastalığı olan varislerin de hastanemizde yüksek teknoloji kullanılarak tanı ve tedavisi yapılmaktadır. Gelişmiş ülkelerde toplumun %10-20’sinde varis ve toplardamar sorunları mevcuttur. Beslenme alışkanlıkları, uzun süre ayakta kalmayı gerektiren meslekler, bayanlar, aşırı kilo, gebelik ve bazı ilaçlar (Doğum kontrol ilaçları gibi) varis gelişiminden sorumlu tutulmaktadır. Hastanemizde varislere yönelik hem klasik cerrahi girişimler hem de lazer ve skleroterapi gibi uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Kronik böbrek hastalarında diyaliz gereken durumlarda fistül açılması da sorunsuz ve basit bir şekilde yapılmaktadır.

Aortik Cerrahi:


Kalpten çıkan ve tüm vücuda temiz kanı taşıyan ana damar olan aort damarına ait girişimleri içerir. Doğumsal olarak aort duvarının zayıflığı, enfeksiyon, hipertansiyon, ateroskleroz gibi nedenlerle aort damarının çapı artabilir. Buna aort anevrizması denir. Anevrizma aort çapında 5- 5,5 cm boyutlarına ulaştığında, ameliyat edilerek genişlemiş bölgenin yapay damarla değiştirilmesini gerektirir.

Konjenital (Doğumsal) Kalp Cerrahisi:

Bebeğin kalbinde anne karnındaki gelişme döneminde sorun olur. Bozukluk, kalpte veya kalpten çıkan damarlarda olabilir. Bu spektrumda yüzlerce hastalık mevcuttur. Doğumsal kalp hastalıklarının büyük çoğunluğunda sebep bilinmemektedir. Fakat gebelik döneminde geçirilen viral hastalıklar, radyasyona maruz kalma, kullanılan bazı ilaçlar, akraba evliliği, diyabet gibi nedenler etkili olabilmektedir. Sebep ne olursa olsun, hastalık tespit edildiğinde bozukluğun düzeltilmesi için cerrahi müdahale gerekiyorsa, bunun zamanlaması yapılıp onarım gerçekleştirilmelidir.

Koroner Bypass Cerrahisi:

Koroner arter hastalığı, hala dünyada ve ülkemizde en sık ölüm sebebi olarak önemini korumaktadır. Kalbi besleyen damarlara koroner arterler denmektedir. Bu damarların tıkanıklık ve darlıklarına koroner arter hastalığı, bu damarlara yönelik ameliyatlara ise Koroner Bypass Cerrahisi denmektedir. Koroner Bypass Cerrahisi en sık uygulanan kalp ameliyatı grubudur ve hastanemizde başarıyla uygulanmaktadır. Bypass ameliyatında, hasta kalp akciğer makinesine bağlanmakta ve kalp durdurularak ameliyat gerçekleştirilmektedir. Ameliyatta yine hastanın kendinden alınan damarlarla (Meme damarı, kol atar damarı, bacak toplardamarı) beslenemeyen kalp kasına kan gönderilir. Koroner Bypass Cerrahisi günümüzde çalışan kalpte de yapılabilmektedir. Bizim de sık tercih ettiğimiz bu yöntemle bypasslar, aynı şekilde kalp çalışır durumda yapılmaktadır. Böylece hem ameliyat daha kısa sürmekte hem de ameliyat sonrası iyileşme ve taburcu olma süresi kısalmaktadır.


Kalp Kapak Cerrahisi:

Kalbin içinde kanın belirli bir yöne gitmesini sağlayan kapakçıklar vardır. Doğuştan ya da sonradan meydana gelen bazı hastalıklarla kapakçık fonksiyonları bozulabilir ve görevini tam yapamaz hale gelir. Kalp kapakçıklarındaki bozukluk önemli hale gelince kalp görevini tam yapamaz ve vücuda kanı pompalayamaz. Kalp Kapak Cerrahisi de bir açık kalp ameliyatıdır.