Kardiyoloji


Kardiyoloji bölümümüzde, klinik kardiyovasküler hastalıkların ayaktan veya yatarak takibi yanında (poliklinik ve servis hizmetleri), girişimci kardiyoloji bölümü (anjiyografi, koroner, periferik damarların girişimsel tedavisi), pacemaker implantasyonu (kalp pili takılması), non-invazif tanı üniteleri (ritim ve tansiyon holteri, ekokardiyografi laboratuvarı, efor testi, eforlu talyum testi) mevcuttur. Bölümümüzde kardiyovasküler hastalığı olan tüm hastalar tetkik ve tedavi edilmektedir. Hipertansiyon hastaları, koroner damar hastaları (iskemik kalp hastalığı), aritmili hastalar, kalp yetersizliği hastaları, kalp kapak hastalıkları, erişkin yaşta doğumsal kalp hastaları modern imkanlarla tetkik ve tedavi edilmektedir. Ayrıca, koruyucu ve risk faktörlerine yönelik aydınlatıcı bilgi vermeye yönelik hizmetler de verilmektedir.


Kalp ve damar hastalarının güncel ve çağdaş yöntemlerle tanı ve tedavisini sağlamak, bilimsel ve çağdaş hastanecilik uygulamaları ile hastalarımıza en iyi hizmeti vermektir. Ayrıca, hasta olmayan kişilerin de kalp sağlığı açısından uyarılmasını ve eğitilmesini, koruyucu hekimlik prensipleri ve amaçları çerçevesinde uygulamaktır.

 


Kardiyoloji Bölümlerinde tanı ve tedavisi yapılan hastalıklar:

 • Kalp Krizi
 • Koroner Yetmezliği
 • Kalp Yetmezliği
 • Kalp Ritim ve İleti Bozuklukları
 • Kalp Kapak Hastalıkları
 • Periferik Damar Hastalıkları
 • Aort Damarı Hastalıkları
 • Hipertansiyon
 • Hiperkolesterolemi
 • Doğumsal Kalp Hastalıkları
 • Hastalık Risk ve Taraması,

Girişimsel İşlemler

 • Miyokardinal Sintigrafi,
 • Tranzözafaguel Ekokardiografi
 • Kardiak Katerizasyon ve Koroner Anjiografi,
 • Girişimsel Tedaviler (Koroner Anjioplasti, Stent Yerleştirme, Atrektomi vb.)
 • Kalp sintigrafisi
 • Tüm acil işlemler
 • Kalp ve dolaşım sistem hastalıklarında sıklıkla görülebilen ve hayatı tehdit edebilecek sonuçlara yol açan kalp krizinin (miyokard enfarktüsü) tedavisinde en önemli konu, en kısa zaman içerisinde girişim ve tedavinin başlanabileceği merkezlerin varlığıdır.
 • Kalp krizi, kalp kasını besleyen kan damarlarının tıkanması sonucu ortaya çıkan ciddi bir durumdur. Bu anda, hastanın en uygun zamanda anjiografi laboratuvarına alınarak koroner anjiografisinin ve gerekirse balon anjioplasti ve/veya stent uygulaması gibi damar açma işlemlerinin uygulanması gerekmektedir. Hastanelerimizde, bu tür girişimsel işlemlerin haftanın 7 günü 24 saat uygulanabileceği tıbbi teçhizat, deneyimli uzman kadrosu ve yardımcı personel bulunmaktadır.
 • Elektrofizyoloji laboratuvarı, kalp ritim bozukluklarının teşhis ve tedavisinde kullanılmaktadır. Burada ortaya çıkarılan sorunlar pace-maker gibi uygun tedavi seçenekleri ile tedavi edilmektedir. Kalıcı kalp pili uygulaması kalp ritminin hayatı tehdit edecek şekilde yavaşlaması durumunda tercih edilir. Pace-maker da kalbin normalden çok hızlı attığı durumlarda uygulanabilir.
 • Kalp kapaklarının yeterli oranda açılamaması sonucu oluşan daralmalar da ameliyatsız olarak balon valvüloplasti yöntemi ile giderilebilmektedir.
 • Hastanelerimizde bulunan Koroner Yoğun Bakım Üniteleri modern teknoloji ile donatılmış ve 24 saat aynı düzeyde hizmet vermektedir. Kalp krizi, akut kalp yetmezliği, kardiyojenik şok gibi ağır kalp problemleri bu ünitede yakından takip ve tedavi edilmektedir.