Kulak Burun Boğaz Hastalıkları


Bademcik ve geniz eti ameliyatları yeni bir yöntem olan ‘termal welding’ yöntemi ile yapılmaktadır.


Hastanemizde rutin KBB muayenelerinde nazal endoskopi, kulak ile ilgili problemlerde endoskopik ve mikroskobik otoskopi, larenks ve ses ile ilgili rahatsızlıklarda videolaringoskopi kullanılmaktadır. Odyoloji ve Nörotoloji Laboratuvarı’nda her türlü işitme bozukluğunun değerlendirilmesi için saf ses ve konuşma odyometrileri, akustik refleks ölçümü, akustik ve ştatikimpedans ölçümleri, beyin sapı odyometrisi (BERA), yeni doğan işitme testi (otoakustikemisyon)(OAE) yapılmaktadır.

Hastanemizde her yaş grubunda, onkolojik cerrahi dahil olmak üzere tüm ameliyatlar yapılmaktadır. Bunlardan bazıları şöyle sıralanmıştır:

 • Fonksiyonel burun ameliyatları (Rinoplasti, Septorinoplasti, SRP)
 • Burun orta bölmesinin düzeltilmesi (Septoplasti, SMR)
 • Geniz Eti, Bademcik, Kulağa tüp takılması (Adenoidektomi, Tonsillektomi, Ventilasyon tüpü takılması)
 • Horlama, Uyku Apnesi Cerrahisi (UPPP)
 • Burun etlerine radyofrekans uygulaması (Alt konkaya RF)
 • Yumuşak damağa radyofrekans uygulaması
 • Yüzdeki küçük lezyonların radyofrekans ile çıkarılması
 • Endoskopik Sinüs Cerrahisi (FESS)
 • Ses tellerinin biopsi, nodül, kist, polip, ödem cerrahisi (Larengoskopi, MLS)
 • Larenksin ve boyundaki lenf bezlerinin çıkarılması (Larenjektomi, Boyun Diseksiyonu)
 • Kulak zarının onarımı (Timpanoplasti)
 • Orta kulağın ve kemikçiklerinin gözlenmesi, protez yerleştirilmesi (Exploratristimpanotomi, Stapedektomi)
 • Orta kulak ameliyatı (Mastoidektomi, Timpanomastoidektomi)
 • Kulak önü tükrük bezi ameliyatı (Parotidektomi)
 • Çene altı tükrük bezi ameliyatı (Submandibulerglandeksizyonu)
 • Yüz ve boyundan iyi ya da kötü huylu kitlelerin çıkarılması, estetik olarak onarımı
 • Alt ve üst çene kırıklarının onarımı (Mandibula ve maksillafraktür onarımı)

Çocukluk çağında görülen nefes almada güçlük, horlama, sık tekrarlayan enfeksiyonlar, kulaklarda işitme kaybı nedenlerinden olan geniz eti ve bademcik problemleri ile alerjilerin tedavileri hastanemizdeki çocuk hastalıkları bölümleriyle koordinasyon içerisinde yürütülmektedir. Yıllardır tanı ve tedavisinde sıkıntılar yaşanan bu hastalıkların tedavisinde, son yıllarda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bademcik ve geniz eti ameliyatları yeni bir yöntem olan termal welding yöntemi ile yapılmaktadır. Gerek rehabilitasyon, gerekse cerrahi tedavi anlamında ortaya çıkan tüm gelişmelerin ışığında, bu şikayet ile başvuran hastaların tedavileri yapılmaktadır.


Ses ve konuşma bozukluğu şikayeti ile müracaat eden hastalarda, endoskopik yöntemler ile ses tellerinin incelenmesini takiben ses kısıklığının nedeni saptanabilmektedir. Fonksiyonel ses bozukluğu olan hastalarda ses terapi teknikleri uygulanmaktadır.