Nöroloji


Sinir sisteminin merkezi beyin ve omuriliktir. Basit ya da karmaşık her türlü davranış, beynin değişik bölgelerinde yer alan bir grup sinir hücresinin etkinliği ile gerçekleşir. Sinir sistemini oluşturan hücrelere nöron adı verilir. Ortalama bir insan beyninde 10 milyar sinir hücresi (nöron) vardır. Beynin çalışabilmesi için nöronlar arasında iletişim zorunludur.


En basit baş ağrılarından nörolojiyi ilgilendiren en komplike hastalıklara kadar tüm hastalıkların tanı ve takibi hastanemiz polikliniğinde yapılabilmektedir.


Nöroloji branşındaki hastalıkların tedavisinde ilaç değişimleri ya da doz değişiklikleri sık yapılabildiği için hasta ve doktor arasındaki iletişimin son derece etkili olması gerekmektedir.


Bilindiği üzere nörolojik hastalıklarda hızlı tetkik ve teşhis çok büyük önem taşımaktadır. Zira gecikme, geri dönülmesi imkansız hasarlara sebep olabilmekte. Bu sebeple nöroloji uzmanımız hastanın şikayetlerine hızla cevap verebilmesine olanak sağlayan tetkikleri çok kısa süre içerisinde hastanemiz bünyesinde yaptırabilmektedir.


Nöroloji bölümü için önemli bir hasta grubu da başka bir branş tarafından takip edilirken nörolojik problemlerin gelişebildiği hasta grubudur. Herhangi bir hastalık veya ameliyat sonrası oluşabilecek nörolojik problemlerin bir an önce tespit edilerek ortadan kaldırılması da nöroloji uzmanımızın önem verdiği durumlardandır.


Nöroloji Bölümleri’nde ayaktan ve yatarak tanı, tedavi ve izlem hizmeti vermek üzere çalışmalar yapılmaktadır.

EEG nedir ?


Başta epilepsi olmak üzere santral sinir sisteminin birçok hastalığında ayırt edici tanı amacı ile kullanılan EEG (elektroensefalografi) tetkiki elektro-nörofizyoloji laboratuvarımızda yapılabilmektedir. Epilepsi nöbetlerinin çok değişik çeşitleri mevcuttur. Kırkın üzerinde nöbet tipi tanımlanmıştır. Herkes tarafından epilepsi veya sara dendiği zaman anlaşılan ve iyi bilinen tonik-klonik nöbetin yanı sıra başkalarının hiç fark etmeyeceği kadar hafif nöbet çeşitleri de vardır.

Nörolojik Hastalıklar:

  • Baş Ağrısı
  • Epilepsi (Sara) (Teşhisinde kullanılan Nörofizyolojik yöntem Elektroensefalografi - EEG)
  • Beyin Damar Hastalıkları (Felçler - İnme)
  • Demans (Alzheimer Hastalığı)
  • Baş Dönmesi ve Denge Bozuklukları
  • Hareket bozuklukları ve Parkinson Hastalığı
  • Demyelinizan hastalıklar
  • Periferik Sinir ve Kas Hastalıkları (Teşhisinde kullanılan Nörofizyolojik yöntem Elektromiyografi-EMG )
  • Uyku Bozuklukları ve Uykuda solunum bozuklukları (Teşhis ve tedavisinde kullanılan Nörofizyolojik yöntem Polisomnografi)