• Ad Soyad

  Op. Dr. Bayram YILMAZKAYA

 • Ünvan

 • Tıbbi Birim

  Kalp ve Damar Cerrahisi

 • Uzman

  Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı

 • E-Posta

Hekim Özgeçmişi
 • Eğitim

  01.01.1968 Besni doğumludur. Lise eğitimini Gaziantep'te tamamları. 1992 yılında Çukurova Tıp Fakültesinden mezun oldu. 1998 yılında Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim dalında uzmanlığını aldı. İyi derecede İngilizce bilmektedir. SAĞ KORONER ARTER ATEROSKLEROZUNDA ENDARTEREKTOMİ VE / VEYA PATCHPLASTİ İŞLEMİNİN ERKEN DÖNEM SONUÇLARI VE KONVANSİYONEL CABG İLE KARŞLILAŞTIRILMASI konulu yüksek lisans tezini başarıyla tamamladı.


  Deneyimleri:
  • Ankara Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve araştırma Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğinde Başasistanlık,1999-2000
  • Özel Çankaya hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğnde Şef yardımcısı ve Başhekim yardımcılığı ve Yönetim Kurulu Başk. Yardımcılığı, 2000-2005, Ankara.
  • Özel Akay Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi kliniğnde Şef yardımcısı, 2005-2009 Ankara.
  • Özel Çankaya Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi klinik Şefliği, 2009-2012 Ankara
  • Özel OSM Ortadoğu hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi klinik Şefliği 2012 - 2016, Şanlıurfa
  • NCR international Hospital Kalp ve Damar Cerrahisi klinik Şefliği . 2016 - Devam ediyor


   
  Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
  1. Göl MK, Yılmazkaya B, Göksel S, Şener E, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K. Result of right
  coronary artery endarterectomy with or without patchpalsty, J. Card. Surg.1999;14;75-81
  2. Katırcıoğlu SF, Gökçe P, Özgencil E, Sarıtaş Z, Şener E, Yılmazkaya B, Koç B, Taşdemir O,
  Bayazit K, Prostacyclin usage for spinal cord protection during experimental thoracic aortic cross
  clamping, Vasculer and Endovascular Surgery, Volume: 30 issue: 2, page(s): 97-101, Issue
  published: March 1, 19961995
  3. Yılmazkaya B, Cırcı R, Cırcı ÜP, Gürkahraman S, Yükselen MA, Yöndem ÖZ, Tasdemir O,
  Surgical approaches in left anterior descending artery in-stent stenosis, Ann.Thorac.Surg.
  2008;85;1586-90
  4. Yılmazkaya B, Gürkahraman S, Yöndem ÖZ, Hijazi A, Algin IH, Yeşilay A, Advantages of upper
  brachial artery cannulation in aortic surgery, Asian Cardiovasculer and Thoracic Annals. 22(I) 18-
  24, 2013; july.11.
  5. Tasdemir O,Yılmazkaya B, Gürkahraman S, Brachial cannulation instead of axillary and
  subclavian cannulation. Letter to the editor. Ann.Thoracic.Surg. 2008;86;1057.
  6. Yılmazkaya B, Yöndem Ö, Gürkahraman S, Yükselen MA, Cırcı R, Tasdemir O, Direct approach
  to hydatid Cyst of interventricular septum, Texas Heart Insti. Journal.2009;36(2);174-76.

  Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  1. Yılmazkaya B, Göl K, Göksel S, Özsöyler İ, İşcan Z, Şener E, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K,
  Diffüz sağ koroner arter atherosklerozunda end arterektomi ve / veya patchplasty işleminin erken
  dönem sonuçları ve konvansiyonel koroner by-pass ile karşılaştırılması, MN KARDİYOLOJI.5/6
  ARALIK 1998.
  2. Özsöyler İ, Göl MK, Göksel S, Erdil N, Yılmazkaya B, Şener E, Sarıtaş A, Taşdemir O, Bayazıt K,
  Sol ana Koroner arter hastalığının cerrahi tedavisinde erken mortalite prediktörleri, MN
  KARDİYOLOJI 5/6 ARALIK 1998.
  3 İşcan Z, Göl MK, Yılmazkaya B, Bardakçı H, Karagöz H, Mavitaş B, Taşdemir O, Bayazıt K,
  Konjenital koroner arter fistül cerrahisi erken ve geç dönem sonuçları, Türk Göğüs Kalp Damar
  Cerrahisi Dergisi 1998; Kasım(6).488-92.
  4. Yılmazkaya B, Gürkahraman S, Yöndem ÖZ, Yükselen MA, Özbakır C, Taşdemir O, Kardiyak
  kataterizasyon sonrasıgelişen yalancı anevrizmalarda cerrahi ve klinik sonuçlarımız, Damar
  cerrahisi Dergisi.2009 Vol18;Sayı1.
  5 Yılmazkaya B, Gürkahraman S, Yöndem ÖZ, Cırcı ÜP, Cırcı R, et al, Aort korktasyonu ve ek
  patolojisi olanyetişkin hastalardamediyan sternotomi ile tek seansta cerrahi düzeltme, MN
  KARDİYOLOJI 2008.Haziran 15;2. 122125.
  6. Yılmazkaya B, Gürkahraman S, et al, HIV virüs ile enfekte hastada koroner by-pass deneyimimiz,
  MN KARDİYOLOJI.2007 14/5. 349-351
  7. Yılmazkaya B, Gürkahraman S, et al, Spontan koroner arter disseksiyonu iki farklı teknik, Türk
  Göğ. Kalp Cer. dergisi 2011;Ekim 19 ( 4).627-30
  8. Hijazi A, Çiçekcioğlu H, Erol E, Yılmazkaya B, Çiçekcioğlu F, Diversion of the inferior vena cava
  into the letf atrıum after surgical repaır of atrıal septal defect, Koşuyolu Heart Journal.2014;17(3)
  9. Yılmazkaya B, Gürkahraman S, Hijazi A, Ercişli M, Demir D, Yeşilay A, Kombine karotis
  endarterektomi ve koroner by-pass cerrahisinde deneyimlerimiz, Koşuyolu Heart journal. 2014;17 (2).
  124-7
  10. Hijazi A, Çalışkan A, Yılmazkaya B, Çiçekcioğlu F, Taşoğlu İ, Tütün U, Birincioğlu CL, Paç M,
  Sinüs valsalva anevrizmalarının cerrahi tedavisinde 16 yıllık deneyimimiz,Türk Göğ. Kalp Cer. dergisi
  2016 ekim 24(4). 651-58
  11. Hijazi A, Yılmazkaya B, Ercişli M, Demir D, Çakır M, Surgery of anomalous left coronary artery
  from the pulmonary artery in an adult, Koşuyolu heart Journal. 2017;20(1).
  Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:
  1. Yılmazkaya B, Göl K, Şener E, Göksel S, et al. Diffüz sağ koroner arter hastalıklarında
  endaterektomi ve / veya patchplasti, 5. Ulusal göğüs kalp damar cerrahisi kongresi.
  2. İşcan HZ,GÖL K, Erdil N, Özsöyler İ, Yılmazkaya B, Ulus AT, Sarıtaş A, Karagöz H, Taşdemir O,
  Bayazıt K, Re-koroner baypasas cerrahisinde erken mortalite faktörleri., 5. Ulusal göğüs kalp
  damar cerrahisi kongresi.
  3. Özsöyler İ, Göl K, Göksel S, Yılmazkaya B, et al, Sol ana koroner arter hastalığınıncerrahi
  tedavisinde erken mortalite prediktörleri, 5. Göğüs Kalp damar cerrahisi kongresi.
  4. Göl k, İşcan Z, Küçükaksu S, Ulus AT, Yılmazkaya B, et al,Atan kalpde rekoroner baypas
  cerrahisi, 5. Ulusal göğüs kalp damar cerrahisi kongresi
  5. Göl K, Göksel S, Yıldız Ü, Yamak B, Yılmazkaya B, Otuzbeş yaş altında koroner arter cerrahisi, 13.
  Ulusal kardiyolojı kongresi.
  6. Yılmazkaya B, Gürkahraman S, Uzun A, Cırcı R, Çolak N, Ercişli M, Taşdemir O,Coronary artery
  by-pass grafting operation and electron beam tomography ultrafast anjıography. A case report, Heart
  Surgery Forum 2005; Vol 8; Suppl: 1.
  7. Yılmazkaya B, Gürkahraman S, Cırcı R, Çolak N, Tasdemir O, A beter option for radial artery
  composition: T graft, Heart Surgery Forum 2005;Vol.8, Suppl 1.

  8. Yılmazkaya B, Gürkahraman S, Cırcı R, Çolak N, Tasdemir O, A new technique for left ventricular
  aneurysm: Conic repair, Heart Surgery Forum.2005 Vol 8.Suppl.1.
  9. Yılmazkaya B, Gürkahraman S, Küçüker ŞA, Özatik MA, Cırcı R, Çolak N, Tasdemir O, Our
  clinical experiance onascendingaortıc aneurısm and upper brachial artery selective perfusion, Herat
  Surgery Form.2005.Vol 8.suppl 1.
  10. Yılmazkaya B, Gürkahraman S, Cırcı R, Çolak N, Tasdemir O, A case report of two patients with
  aortic coarctation with associated cardiac disorders, Heart Surgey Forum. 2005 Vol 8. Suppl.1.
  11. Demir D, Yılmazkaya B, Hijazi A, Abanoz M. Akut derin venöz tromboz tedavisinde alternatif
  yöntem; cleaner rotator trombektomi deneyimimiz, 13. Türk Kalp Damar Cerrahisi kongresi.Suppl 1.
  12. Demir D, Abanoz M, Yılmazkaya B, Hijazi A. Vena Safena manga yetmezliğinde farmakolojık
  kapama yöntemi, 3. TKDC kongresi. Suppl 1.
  13. Sümbül S, Yeşilay A, Yılmazkaya B, et al. Evaluatıon of serum paraoxanase and arylesterase
  activities before and after surgical revascularization in patients with coronary artery disease
  andcomparasion of the levels withthose having normal coronary anjıogram, The American Journal of
  Cardiolgy 2015 March.Vol 115. Suppl 1; 85
  Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler:
  Türk Kalp Damar Cerrahisi derneği,
  Ulusal Vasküler-fleboloji derneği üyeliği
  AHA üyeliği,
  CTSnet üyelği,

Op. Dr. Bayram Yılmazkaya merak edilenleri açıklıyor