Biyokimya


Tanı ve tedavinin takibinde laboratuarlar önemli bir yer tutar. Test sonuçlarının güvenilirliği sadece laboratuvar çalışmasına bağlı olmayıp numunenin alınmasından laboratuvara gönderilmesine kadar birçok basamaktan etkilenir. Bu basamaklar:

  • Analiz öncesi (Preanalitik)
  • Analiz sırasında (Analitik)
  • Analiz sonrası (Post analitik)

Analiz öncesi faktörleri kontrol altına almak klinikler ve laboratuvarın iletişim halinde olması ve işbirliği yaparak çaba göstermelerini gerektirir. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler ve kalite kontrol sistemlerinin uygulanması analitik hataların azalarak preanalitik dönemdeki hatalar üzerinde yoğunlaşmaya neden olmuştur.

Ncr International Hospital Laboratuvarı olarak tüm hastane çalışanlarıyla uyum içinde çalışarak ve test çeşitliliğimizi arttırarak hastalarımıza daha iyi bir hizmet vermeyi amaçlıyoruz.

Mikrobiyoloji


Ncr International Hospital Mikrobiyoloji laboratuvarı gün geçtikçe artan test çeşidi ile modern şartların gerekleri doğrultusunda hastalarımıza ve doktorlarımıza hizmet vermeyi sürdürmektedir.


Testler hakkında daha geniş bilgi almak istediğinizde her türlü haberleşme yolu aracılığı ile laboratuvarımız uzmanlarına ulaşabilirsiniz.

Laboratuvar çalışmalarında amaç:

  • Uygun klinik örneklerin alınmasını,
  • Örneklerde doğru izolasyon ve tanımlama yöntemlerinin kullanılmasını,
  • Doğru standartların uygulanmasını,
  • Test için gerekli tüm ekipman ve malzemenin seçimini,
  • Doğru sonuçların en uygun formatta rapor edilmesinin sağlanmasıdır.