Uzm. Dr. Hüseyin Selim ASKER

Neonatoloji (Yenidoğan Yoğunbakım)

TÜM DOKTORLAR
 • Ad Soyad

  Uzm. Dr. Hüseyin Selim ASKER

 • Ünvan

 • Tıbbi Birim

  Neonatoloji (Yenidoğan Yoğunbakım)

 • Uzman

  Neonatoloji Uzmanı

 • E-Posta

Hekim Özgeçmişi
 • Eğitim

   

  1972 doğumludur. 1997 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi bölümünden mezun oldu. In 2002, he was deserved to take his specialty at Ankara Dışkapı S.S.K Pediatrics and Health Training Hospital, Department of Pediatrics and Diseases, with his thesis on "Etiology, Prognosis and Prognosis Determining Factors in Neonatal Acute Renal Failure". Between 2010-2013, he completed his Minor Specialization in Cukurova University Neonatal Science Branch within the Minor Program in Medicine. Administratively, he worked as the chief physician of Adana Karaisalı State Hospital between 2004-2008.

  İş Deneyimleri

   

  Doktor                                            Çorum İli Bayat İlçesi Yoncalı Sağlık Ocağı          (1997-1998)

  Araştırma Görevlisi  Doktor               Ankara Dışkapı Eğitim Hastanesi                        (1998-2002)

  Uzman Doktor                                 Kahramanmaraş Elbistan S.S.K Hastanesi           (2002-2004)

  Uzman Doktor                                 Adana  Karaisali Devlet Hastanesi                       (2004-2008)

  Uzman Doktor                                 Özel Sektör                                                      (2008-2010)

  Uzman Doktor                                 Ç.ÜT.F Yenidoğan BD                                         (2010-2013)

  Yandal Uzmanı Doktor                      Gaziantep Çocuk Hastanesi                                (2013-2015)

  Uzman Doktor                                 Özel NCR Hastanesi                                              (2015-Devam)  

   

   

   

  Akademik Çalışmalar

   

  ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  A1. Eren Kale Çekinmez, Birgül Mutlu,Hacer Yapıcıoğlu, Ferda Özlü, Hüseyin Selim Asker, Kurthan Mert, Nejat Narlı Mehmet Satar. Two Newborns Of Heroin-Addicted Mothers Suffering Neonatal Withdrawal Syndrome: The Turhish Journal Af Pediatrics 2012; 54: 421-424

   

  B.Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

  B1. Özlü F, Yapıcıoğlu H, Ulu B, Mutlu B, Asker Hs, Büyükkurt S, Ünlügenç H. Do All Babies Born Wıth Elective Cesarean Section Need Pediatrician Attendance? 52nd Annual Meeting Of The European Society For Paediatric Research (Espr) October 14-17 2011, Newcastle, Uk.

   

   

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : (-)

   

  D.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler:

    D1. Mustafa Kurthan Mert, Mehmet Satar, Nazan Özbarlas,Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Ferda Özlü, Hüseyin Selim Asker, Sevcan Erdem.   Diyabetik Anne Bebeklerinde Nt-Probnp,Troponin T Ve Ekokardigrafik Bulguların Karşılaştırılması: 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi; Antalya, 14-17 Nisan,  2013

  D2. Mustafa Kurthan Mert, Mehmet Satar, Nazan Özbarlas,Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Ferda Özlü, Hüseyin Selim Asker, Sevcan Erdem. Diyabetik Olmayan Anne Bebeklerinde Nt-Probnp,Troponin T  Ve Ekokardigrafik Bulguların Karşılaştırılması: 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi; Antalya,14-17 Nisan,2013

  D3. Eren Kale Çekinmez, Hacer Yapıcıoğlu, Ferda Özlü, Kurthan Mert, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar. 34 Haftadan Küçük Respiratuar Distres Sendromlu Preterm Bebeklere İnce Kateter Veya Entübasyon Tüpü İle Sürfaktan Uygulaması:21. Ulusal Neonatoloji Kongresi;Antalya,14-17 Nisan,2013

  D4. Ferda Özlü, Fatma Derya Özduran, Hacer Yapıcıoğlu, Hüseyin Selim Asker, Kurthan Mert, Mehmet Satar.Neonatal Sepsis Tedavisinde Antibiyotik Tedavisine Ek Olarak Pentoksifilin Kullandığımız Hastaların Değerlendirilmesi:21. Ulusal Neonatoloji Kongresi;Antalya,14-17 Nisan,2013

  D5. Hüseyin Selim Asker, Kurthan Mustafa Mert, Hacer Y. Yapıcıoğlu1, Ferda Özlü,Mehmet Satar, Sevcan Erdem, Fatma Derya Bulut. Patent Duktus Arteriozus Tedavisinde İbuprufen İle Alınan Sonuçlarımız: 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi;Antalya,14-17 Nisan,2013

  D6. Ferda Özlü, Hacer Y Yapıcıoğlu, Eren K Çekinmez, Kurthan Mert, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar, Nejat Narlı. Son Dört Yılda Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Yatarak İzlenen Preeklamptik Anne Bebeklerinin Değerlendirilmesi: 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi;Antalya,14-17 Nisan,2013

  D7. Mustafa Kurthan Mert, Hacer Yapıcıoğlu Yıldızdaş, Ferda Özlü, Dinçer Rıza Yıldızdaş, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar, Ferda Tekin Turhan, Defne Ay İnan Tuncel. Hiperlökositozla Prezente Olan Down Sendromlu Akut Myeloid Lösemi Tanısı Alan Yenidoğanda Başarıyla Uygulanan Teropotik Lökositaferezi: 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi;Antalya,14-17 Nisan,2013

  D8. Hüseyin Selim Asker, Hacer Y. Yapıcıoğlu1, Ferda Özlü, Kurthan Mustafa Mert, Nazan Özbarlas2, Zeliha Fırat, Melda Mercan. İnfantil Marfan:Olgu Sunumu: 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi;Antalya,14-17 Nisan,2013

  D9. Eren Kale Çekinmez, Ferda Özlü, Derya Özduran, Hacer Yapıcıoğlu,Kurthan Mert, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar. Yenidoğan Nadir Görülen Bir Cilt Lezyonu:Non-Langerhans Hücreli Histiyositoz: 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi;Antalya, 14-17 Nisan, 2013

  D10. Hüseyin Selim Asker, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Ferda Özlü, Kurthan Mustafa Mert,Mehmet Satar, Melda Mercan, Eren Kaleçekinmez .Nadir Solunum Sıkıntısı Nedeni; Konjenital Laringeal Anomalili Üç Yenidoğan Olgusu: 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi; Antalya, 14-17 Nisan,  2013

  D11. Hüseyin Selim Asker, Ferda Özlü, Kurthan Mustafa Mert, Hacer Y. Yapıcıoğlu,Mehmet Satar, Gökhan Tümgör, İsmail Kızıldağ. Dev Hücreli Neonatal Hepatit Tanısı Alan Bir Yenidoğan Olgusu: 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi; Antalya,14-17 Nisan, 2013

  D12. Hüseyin Selim Asker, Ferda Özlü, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Mustafa KurthanMert, Mehmet Satar, Selim Büyükkurt, Sureyya Soyupak, Murat Alkan. Yenidoğanda Nadir Yerleşimli Kistik Higroma: 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi; Antalya,14-17 Nisan, 2013

  D13. Hacer Yapıcıoğlu, Ferda Özlü, Ahmet Yöntem, Selvi Gülaşı, Kurthan Mert, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar. Yenidoğanda Periferik Yerleşimli Santral Venöz Kanülasyonuna Bağlı Nadir Bir Komplikasyon: Kardiyak Tamponad: 21. Ulusal Neonatoloji Kongresi; Antalya,14-17 Nisan, 2013

  D14. Ferda Özlü, Hüseyin Selim Asker, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Kurthan Mert, Eren Kale Çekinmez, Mehmet Satar, Erol Akgül. Preterm Yenidoğanda Ağır Kalp Yetmezliğine Neden Olan Galen Ven Anevrizmasının Endovasküler Yolla Embolizasyonu; 20.Ulusal Neonatoloji Kongresi , Bodrum,15-18 Nisan 2012

  D15. Hüseyin Selim Asker, Fatih Gürbüz, Ferda Özlü, Kurthan Mert, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Eren Kale Çekinmez, Mehmet Satar.Üçüz Gebelikte Propiltiourasil Kullanımına Bağlı Hipotiroidi Gelişen Preterm Olgular;20.Ulusal Neonatoloji Kongresi ;Bodrum,15-18 Nisan 2012

  D16. Hacer Y. Yapıcıoğlu, Ferda Özlü, Yaşar Sertdemir, Eren Kale Çekinmez, Kurthan Mert, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar,Nejat Narlı. Yenidoğan Sağlık Bakımı İlişkili Kan Dolaşımı Enfeksiyonlarının Tanınmasında Vital Bulgular Ne Kadar Yol Göstericidir?; 20.Ulusal Neonatoloji Kongresi ; Bodrum,15-18 Nisan 2012

  D17. Birgül Mutlu ,Hacer Y. Yapıcıoğlu, Aysun Karabay Bazazıt, Ferda Özlü, Eren Kale Çekinmez, Kurthan Mert, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar,Nejat Narlı. Yenidoğan Yoğun Bakım Servisimizde Son 6 Yılda İzlenen Oligohidroamnioslu Anne Bebeklerinin Değerlendirilmesi: 20.Ulusal Neonatoloji Kongresi; Bodrum,15-18 Nisan 2012

  D18. Hüseyin Selim Asker, Ferda Özlü, Mehmet Satar,  Kurthan Mert, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Eren Kale Çekinmez.Neonatal Mortalite Riskinin Belirlenmesinde Farklı Skorlama Sistemlerinin Karşılaştırılması: Snap Ve Snap-Pe-Iı: 20.Ulusal Neonatoloji Kongresi , ;Bodrum,15-18 Nisan 2012

  D19. Eren Kale Çekinmez, Ferda Özlü, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Hüseyin Asker, Kurthan Mert, Mehmet Satar,Nejat Narlı,Fatih Gürbüz, Nazan Özbarlas, Bertan Yılmaz Özge Özalp Yüreğir. Gardner Silengo Wachtel Senromu Olan Bir Yenidoğan Olgu Sunumu: 20.Ulusal Neonatoloji Kongresi; Bodrum,15-18 Nisan 2012

  D20. Kurthan Mert, Ferda Özlü, Hüseyin Asker, Eren Kale Çekinmez, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Mehmet Satar,Nejat Narlı, Süreyya Soyupak, Emine Koca Baş. Yenidoğan Döneminde Nadir Görülen Bir Durum: Gluteal Sendromla Prezente Olan Akut İliak Osteomyelit: : 20.Ulusal Neonatoloji Kongresi; Bodrum,15-18 Nisan 2012

  D21.Ferda Özlü, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Bahriye Ulu,Birgül Mutlu, Hüseyin Selim Asker , Eren Kale Çekinmez, Selim Büyükkurt, Mehmet Satar,Nejat Narlı.Sezeryan Seksio İle Elektif Şartlarda Doğurtulan Bebeklerin Doğumuna Pediatrisler Katılmalımı: 19.Ulusal Neonatoloji Kongresi; Marmaris 17-21 Nisan, 2011

  D22. Kurthan Mert, Ferda Özlü, Mehmet Satar, Nejat Narlı, , Hacer Y. Yapıcıoğlu, Neslihan Önenli , Birgül Mutlu, Eren Kale Çekinmez, Hüseyin S Asker. Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde Metabolik Hastalık Tanısı Alan Hastaların Beş Yıllık Değerlendirilmesi:19.Ulusal Neonatoloji Kongresi; Marmaris 17-21 Nisan, 2011

  D23. Hacer Y. Yapıcıoğlu, Dinçer Yıldızdaş , Ferda Özlü, Kurthan Mert, Hüseyin S. Asker, Neslihan Ö. Mungan. Hiperamonemli Üç Yenidoğana Yeni Tedavi Yaklaşımı: Devamlı Venovenöz Hemodiafiltrasyon: 1. Puader Kongresi; Antalya , 23-27 Nisan 2012

  D24. Eren Kale Çekinmez, Ferda Özlü, Selvi Gülaşı, Hüseyin S Asker, Kurthan Mert, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Osman Küçük Osmanoğlu,Mehmet Satar, Nejat Narlı. Bir Yenidoğanda Nöral Tüp Defektinin Eşlik Ettiği Spondilotorakal Tip Jarcho-Levin Sendromu :1. Puader Kongresi; Antalya , 23-27 Nisan 2012

  D25. Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar, Ferda Özlü, Eren Kale Çekinmez, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Mustafa Kurthan Mert, Birgül Mutlu. Bilateral Koanal Atrezisi Olan Bir Treacher  Collins Sendromu:1. Puader Kongresi; Antalya , 23-27 Nisan 2012

  D26. Ferda Özlü, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Mehmet Satar, Serdar İskit, Birgül Mutlu, Eren Kale Çekinmez, Mustafa Kurthan Mert, Hüseyin Selim Asker. Prune Belly Senromu Olan Bir Yenidoğan Olgusunda Gastrointestinal Ve Solunum Yolu Problemlerinin Tedavisinde Korse Kullanımı :48.Türk Pediatri Kongresi; Antalya,15-19 Mayıs, 2012

  D27. Eren Kale Çekinmez, Ferda Özlü, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Mustafa Kurthan Mert, Hüseyin Selim Asker, Mehmet Satar, Nejat Narlı. Down Sendromlu İki Yenidoğanda Şilotoraks :48.Türk Pediatri Kongresi; Antalya,15-19 Mayıs, 2012

  D28. Hüseyin Selim Asker, Ferda Özlü, Eren Kale Çekinmez, Mehmet Satar, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Mustafa Kurthan Mert, Serdar İskit, Süreyya Soyupak Tahsin Erman, Cansu Abaylı. Torasik Ve Sipnal Kanal Komponenti Olan Nöroenterik Kist: Bir Yenidoğan Olgusu: 48.Türk Pediatri Kongresi; Antalya,15-19 Mayıs, 2012

  D29. Eren Kale Çekinmez, Selvi Gülaşı, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Ferda Özlü, Kurthan Mert, Hüseyin S Asker, Ergin Cucu, Serdar İskit, Mehmet Satar, Nejat Narlı. Yenidoğanda Nadir Bir Birliktelik: Kutis Aplazisi,Epidermolizis Bülloza Ve Pilor Atrezisi: 48.Türk Pediatri Kongresi; Antalya,15-19 Mayıs, 2012

  D30. Mehmet Satar, Hüseyin Selim Asker, Ferda Özlü, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Kurthan Mert, Özlem Hergüner. Neonatal Hiperekpleksiya: İki Erkek Kardeş Olgu Sunumu: 2. Nörometabolik  Dismorfoloji  Sempozyumu; İstanbul, 8-9 Mart, 2013