Uzm. Dr. Mahir KOTUK

Göğüs Hastalıkları

RANDEVU AL
TÜM DOKTORLAR
 • Ad Soyad

  Uzm. Dr. Mahir KOTUK

 • Ünvan

 • Tıbbi Birim

  Göğüs Hastalıkları

 • Uzman

  Göğüs Hastalıkları Uzmanı

 • E-Posta

Hekim Özgeçmişi
 • Eğitim

  1976 doğumludur. 1999 yılında Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi bölümünden mezun oldu. 2004 yılında İnönü Üniversitesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Ana Bilim Dalı 'nda "Bleomisin ile oluşturulan deneysel akciğer fibrozisinde melatonin koruyucu etkisi" konulu tezi ile uzmanlığını almaya hak kazandı.

   

  İş Deneyimleri

   

  Araştırma Görevlisi                           İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi                                     (2000-2004)

  Uzman Doktor                                 Özel Doğa Hastanesi                                                     (2004-2006)

  Uzman Doktor                                 Özel Gelisim Hastanesi                                                  (2006-2008)

  Uzman Doktor                                 Özel Medikalpark Hastanesi Gaziantep                            (2008-2013)

  Uzman Doktor                                 Özel Primer Hastanesi                                                   (2013-2016)

  Uzman Doktor                                 Özel NCR Hastanesi                                                      (2016-Devam)

   

  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

   

  Türk Toraks Derneği,

  Uyku Derneği,

  Türkiye Solunum Araştırma Derneği

   

   

  Yabancı Dil Bilgisi

  İngilizce (YÖK-DİL Sağlık Bilimleri 71 Puan)

   

  Akademik Çalışmalar

   

  Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

   

  1. Effects of Ginkgo biloba plasma oxidant injury induced by bleomycin in rats. Erdofan H, Fadilliohlu E, Fadillioglu E, Kotuk M, Iraz M, Tasdemir S, Oztas Y, Yildirim Z. Toxicol Ind Health. 2006 Feb; 22(1):47-52
  2. Ginkgo biloba inhibits bleomycin-induced lung fibrosis in rats. Iraz M, Erdoğan H, Koltuk M, Yağmurca M, Kilic T, Ermis H, Fadillioğlu E, Yildirim Z. Pharmacol Res. 2006 Mar; 53(3):310-6 Epub 2006 Feb 3 Number of publications cited: 39
  3. Preventive effect of melatonin on bleomycin-induced lung fibrosis in rats. Yildirim Z, Kotuk M, Erdogan H, Iraz M, Yagmurca M, Kuku I, Fadiloglu E, J Pineal Res. 2006 Jan; 40 (1): 27-33 Number of publications cited: 48
  4. Attenuation of bleomycin-induced lung fibrosis by oral sulfhydryl containing antioxidants in rats: erdosteine and N-acetylcysteine. Yildirim Z, Kotuk M, Iraz M, Yagmurca M, Kuku, Ulu R, Armutcu F, Ozen S. Pulm Pharmacol Ther. 2005; 18(5):367-73 Epub 2005 Mar 23. Number of publications cited: 1
  5. Protective effect of ipratropium bromide on bronchoconstriction induced by sülfür dioxide exposure during apricot sufurization processes that cause asthma-like syndrome in agriclturel enviroment. Yildrim Z, Kilic T, Koksal N, Kotuk M. Pharmacol Res .2005 May; (5): 479-82
  6. Preventive effect of lacrimal occlusion on topical timolol-induced bronchoconstriction in asthmatics. Hepsen IF, Yildirim Z, Yilmaz H, Kotuk M. Clin Experiment Ophthalmol 2004 Dec;32(6):597-602
  7. Effects of aminoguanidine and antioxidant erdosteine on bleomycin-induced lung fibrosis in rats. Yildirim Z, Turkoz Y, Kotuk M, Armut M, Armutcu F, Gurel A, Iraz M, Ozen S, Aydogdu I, Akyol Nitric Oxide 2004 Sep; 11(2): 156-65 Number of publications cited: 47
  8. Cisplatin-induced acute renal failure is ameliorated by erdosteine in a döşe depented manner. Ozyurt H, Yildirim Z, Kotuk M, Yilmaz HR, Yagmurca M, Iraz M, Sögüt S,Gergerlioglu S. J Appl Toxicol 2004 Jul – Aug; 24 (4): 269-75 Number of publications cited: 25
  9. In vivo evidence suggesting a role for pürine-catabolizing enzymes in the pathogenesis of cisplatin-induced nephrotoxicity in rats and effect of erdsteine agaist toxicity. Söğüt S, Kotuk M, Yilmaz HR, Ulu R, Ozyurt h, Yildirim Z. Cell Biochem Funct. 2004 May-Jun; 22(3): 157-62. Number of publications cited: 25
  10. Oral erdosteine administration attenuates cisplatin-induced renal tubular damage in rats. Yildirim Z, Sogut S, Odaci E, Iraz M, Ozyurt H, Kotuk M, Akyol O. Pharmacol Res. 2003 Feb; 47 (2): 149-56 Number of publications cited: 85

  Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Yayınlar

  1. Gunen H, Kızkin o, Hecievliyagil S, Kotuk M. Unilateral transparent lung syndrome (Swyer James-Macleod Syndrome)-due to a phenomenon. 2003: 5: 37-40
  2. Sogut S, Yilmaz R, Singur A, Gulech M, Kotuk M, Aglamis S. Certain metabolic enzyme activities in cisplatin-induced nephrotoxicity in rats and the effects of vitamin E on them. Journal Of Medical Research 2004:2(1): 23-28

   

  Bildiri ve Posterler

   

  1. Kotuk M, Iraz M, Erdoğan H, Yağmurcan M, Fadıllıoğlu E, Yildirim Z. Gingko Biloba farelerde bleomisinde bağlı akciğer fibrozisini önler. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, nisan 2004 Antalya
  2. Ozyurt H, Sogut S, Yılmaz R, Kotuk M, Akyol O, Yildirim Z. Sıçanlarda sisplatin ile oluşturulan nefretoksisitede plazma sod, ada ve xo enzim aktivitileri ile mda, no düzeyleri ve bunlar üzerine cape’nin etkisi 17. Ulusal Biyokimya Kongresi. Haziran 2002, Ankara.
  3. Sogut S, Ozyurt H, Kotuk M, Yılmaz R, Yıldırım Z, Akyol O. Sıçanlarda sisplatin ile oluşturulan nefretksisitede plazma sod, ada, ve xo enzim aktivitileri ile mda, no düzeyleri üzerine erdosteinin etkisi 17. Ulusal Biyokimya Kongresi Haziran 2002, Ankara,
  4. Yıldırım Z, Sogut S, Koksal N, Kotuk M, Kılıç T, Bozkır O, Akyol. Sülfür dioksit maruziyetinin neden olduğu astım benzeri sendromda yoğunlaştırılan ekspirasyon havasında nitrite ve malondialdehit düzeylerinin artması. Toraks Derneği 7. Yıllık Kongresi, Nisan 2004 Antalya.
  5. Ozyurt, Ozyurt B, Sogut S, Kotuk M, Yıldırım Z, Temel İ, Akyol O. Sıçan akciğerinde bleomisin ile oluşturulan fibrozisde GSH-Px ve prin katabolizması enzim aktiviteleri ile cape’nin bu enzimler üzerine etkisi. 17. Ulusal Biyokimya Kongresi. Haziran 2002, Ankara
  6. Günen H, Hacıevliyagil S, Kotuk M, Tek taraflı saydam akciğer sendromu (Swyer James-Macleod Sendromu) – olgu sunumu. Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Nisan 2002, Antalya.
  7. Yıldırım Z, Sogut S, Iraz M, Ozyurt H, Kotuk M, Akyol O. Kafeik asit fenetil esterin sıçanlarda sisplatine bağlı nefroksisiteyi önleme üzerine etkisi. . Toraks Derneği 5. Yıllık Kongresi, Nisan 2002, Antalya
  8. Sogut S, Kotuk M, Yıldırım Z. Erdosteine attenuates cisplatin induced nephrotoxicity by effecting the activites of glutathione peroxidase, xantine oxidase and adenosine deaminse in the damaged renal tissue in rats. Lung Cancer 37 (2002) S1-S51, Avusturya
  9. Yıldırım Z, Sogut S, Iraz M, Ozyurt H kotuk M, Akyol O, Protective effect of oral erdostein administration on cisplatin-induced nephrotoxicity in rats. ERS, 2002, Bursa
  10. Sogut S, Gokırmak, Ozyurt H, Yıldırım Z, Kotuk M, Akyol. Bleom
  11. Kotuk M, Hacıevliyagil S, Yıldırım Z. Pulmoner Alveolar Mikrolitiyazis. (Bir olgu nedeniyle) Solunum 2002, İstanbul.
  12. Kotuk M, Güllü H, Ermis H, Ulu R, Yıldırım z. Kronik obstrüktif akciğer hastalığı ve kor pulmonalesi olan hastada hipotroidizmden kaynaklanan plevral efüzyon. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Nisan 2003, Antalya.
  13. Ermis H, Gokırmak M, Kotuk M, Yıldırım Z. Pulmoner emboli şüphesi olan hastalarda spiral bilgisayarlı tomografinin rolü. Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Nisan 2003, Antalya
  14. Ulu R, Mutlu L, Kotuk M, Güllü H, Yıldırım Z. Paraziter enfestasyona bağlı eozofilik plevral sıvı (iki olgu). Toraks Derneği 6. Yıllık Kongresi, Nisan 2003, Antalya.
  15. Hacıevliyagil S, Kızkın O, Günen H, Kotuk M. Right upper lobe pulmonary oedema; 2 cases due to mitral regurgitation. Chest, August 2003, İstanbul.
  16. Günen H, Hacıevliyagil S, Kızkın O, Kotuk M. Analysis of exudative plevral effusion -5 year experinence. Chest, August 2003, İstanbul.
  17. Yılmaz R, Kotuk M, Aglamış S, Söğüt S, Selamoğlu Z, Yıldırım Z, Akyol O. Sıçanlarda sisplatin ile oluşturulan nefrotoksisitede adrenal medulla dokusu total RNA seviyeleri ve erdosteinin etkisi. 8. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Ekim 2003, Adana.
  18. Yılmaz R, Güleç M, Söğüt S, Kotuk M, Aglamış S, Akyol O. Sıçanlarda sisplatin ile oluşturulan nefrotoksisitede bazı metabolik enzim aktiviteleri ve bunlar üzerinde E vitaminin etkisi. 8. Ulusal Tıbbi Biyoloji Kongresi, Ekim 2003, Adana.
  19. Erdoğan H, Fadıllıoğlu E, Kotuk M, Iraz M, Taşdemir S, Yıldırım Z. Ginkgo Biloba’nın bleomisin ile oluşturulan oksidan hasara karşı plazma antioksidanları üzerinde koruyucu etkisi. Türk Fizyolojik Bilemler Derneği 30. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ağustos 2004, Konya.