Uzm. Dr. Mehmet Ali ELÇİ

Nöroloji

RANDEVU AL
TÜM DOKTORLAR
 • Ad Soyad

  Uzm. Dr. Mehmet Ali ELÇİ

 • Ünvan

 • Tıbbi Birim

  Nöroloji

 • Uzman

  Nöroloji Uzmanı

 • E-Posta

Hekim Özgeçmişi
 • Eğitim

   

  Adı Soyadı: Mehmet Ali ELÇİ

  Doğum Tarihi: 26.07.1983

  Öğrenim Durumu:

  Derece

  Bölüm/Program

  Üniversite

  Yıl

  Lisans

   Tıp Fakültesi

  Uludağ Üniversitesi

  2009

  Y. Lisans

   Tıp Fakültesi

  Uludağ Üniversitesi

  2009

  Doktora/S.Yeterlik/ Tıpta Uzmanlık

   Nöroloji

  Gaziantep Üniversitesi

  2014

   

   

   

   

  Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı  :

  Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı:

  “İdiyopatik Parkinson Hastaları'nda klinik ağırlık ile olfaktor bulbus hacim ilişkisi’’  

  Tez Danışmanı: Doç Dr Remzi Yiğiter.

   

  Görevler:

  Görev Unvanı

  Görev Yeri

  Yıl

  Pratisyen Hekim

   Kilis Mehmet Sanlı 4 no'lu sağlık ocağı

  2009-2010

   Araş görev

   Gaziantep Üniv.Tıp Fak. Nöroloji A.B.D

  2010-2014

  Uzm Dr

   Hatay Kırıkhan Devlet Hastanesi

  2014-2018

  Uzm Dr

  Özel ADN Hastanesi/Nizip

  2018 -

  Uzm Dr

  NCR International Hospital / Gaziantep

  2019-

         

   

  Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri  :

  Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :

  Projelerde Yaptığı Görevler :

     1) Multiple sklerozun görüldüğü hastalarda günde bir kez oral olarak uygulanan 0.5 mg fingolimodun (FTY720) uzun süreli güvenlik tolerabilite ve etkinliğini değerlendiren tolerabilite ve etkinliğini değerlendiren tek kollu açık etiketli çok merkezli bir çalışma. (Eş Araştırmacı) (2010)

    2) Türkiye'de Multiple Skleroz Hastalarında Serum JC Virüsü Antikor Prevalansının Belirlendiği Gözlemsel Çalışma (Yardımcı Araştırıcı) (2011)

    3) Geç Başlangıçlı Pompe Hastalığı: Türkiye'de Bir Ulusal Veritabanı Oluşturma Çalışması (Yardımcı Araştırıcı) (2012)

   

  İdari Görevler :

  Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

  TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ BİLİMSEL NÖRALTERAPİ VE REGÜLASYON DERNEĞİ

  Ödüller :

  Yeterlilik Sınavı:

  Türk Nöroloji Yeterlik Sınavı (19.11.2013): BAŞARILI

   

  ESERLER

  1. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  A1. Neyal M, Elçi MA. Nörokütanöz Sendromlar ve epilepsi. Türkiye Klinikleri Journal of Medical Sciences 2012;5(1):45-52.

  A2. Geyik S, Akçalı A, Geyik M, Elçi MA, Firat YE, Şirikçi A.  Cerebral And Cardiac Locations Of Hydatid Cyst In A Pregnant Case Presenting With Acute Stroke and MR Images Like Intracranial Tumor. Journal of Neurological Sciences [Turkish]. 2014;31:(2)# 40; 391-397.

  A3. Geyik S, Yiğiter R, Akçalı A, Deniz H, Geyik M, Elçi MA, Hafız E. The Effect of Circadian        Melatonin Levels on Inflammation and Neurocognitive Functions Following Coronary Bypass Surgery. Ann Thorac Cardiovasc Surg. 2015 Oct 20;21(5):466-73.

   

  A4.  Geyik S, Akçali A, Yalçin F, Elçi MA, Bozkurt H, et al. The Correlation between the Chronicity of Pain and Sleep Quality in the Most Common Types of Headache. J Sleep Med Disord 2(5): 1035.

   

  A5. Geyik S, Geyik M,  Yiğiter R, Kuzudişli S, Sağlam S,  Elçi MA, Yılmaz M. Preventing Sciatic Nerve Injury Due To Intramusculer Injection Malpractice: A Literature Review And Ten Years Single Center Experience. Turk Neurosurg. 16956-16.1.

   

  A6. Gokyigit MCEkmekci HDurmus HKarlı NKoseoglu EAysal FKotan DAli AKoytak PKKarasoy HYaman ASengun İSSayin RTiftikcioglu BISoysal ATutkavul KBayrak AOKısabay AElci MA, Yayla VYılmaz İAOzdamar SEErdogan CTasdemir NSerdaroglu Oflazer PTurkish Study Group for Late Onset Pompe Disease. Neuromuscul Disord. 2017 Dec 20. pii: S0960-8966(17)31314-7.

   

   

   Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler :

  B1. Firat YE, Elçi MA, Neyal  M. Motor polyneuropathy may be the presenting feature of acute İntermittent porphyria.  Controversies in Neurology (CONy). 11-14 April 2013, Istanbul ,Turkey.

   

  B2. Karlı N, Durmus H, Aysal F, Köseoglu E, Ali A, Gundogdu-Celebi L, Kahraman Koytak P, Kotan D, Sengün I, Tiftikcioglu I, Yaman A, Sayın R, Bayrak AO, Tutkavul K, Erdogan C, Erdem-Ozdamar S, Secil Y, Yayla V, Gozke E, Koy HR, Mulayim S, Ekmekci H, LOPD Study Group of Turkey and Oflazer-Serdaroglu P. Late Onset Pompe Dısease: A Natıonwide Database Study In Turkey. XI. Congress of Mediterranean Society of Myology. 31st October-2nd November 2013, Athens, Greece.

   

    

  B3. Yiğiter R, Bayram A, İğci M, Elçi MA, Geyik S, İğci YZ, Arslan A, Bayraktar R,  Bozgeyik İ, Öztuzcu S, Ulaşlı M, Çakmak EA, Cengiz B. The Effect Of EP 300 Gene In Multiple Sclerosis. 6th Congress of Pan-Asian Committee for Treatment and Research in Multiple Sklerozis (PACTRIMS).  6-8 November 2013, Kyoto, Japan. PACTRIMS 2013 Programme&Abstracts pg 39.

   

   

  B4. Bayram A, İğci M, Yiğiter R, Elçi MA, İğci YZ, Arslan A, Bayraktar R,  Bozgeyik İ, Öztuzcu S, Ulaşlı M, Çakmak EA, Cengiz B. mRNA Expression of NOS3 Gene Among Patients With Multiple Sclerosis. 6th Congress of Pan-Asian Committee for Treatment and Research in Multiple Sklerosis. (PACTRIMS). 6-8 November 2013, Kyoto, Japan. PACTRIMS 2013 Programme&Abstracts pg 39.

   

  B5. Geyik S, Remzi Y, Akgül GP, Elçi MA, Fırat YE. The relationship between Parkinson's disease (PD) and mean platelet volume (MPV). The MDS 18th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. 8 - 12 June 2014 Stockholm, Sweden.

   

  B6. Yiğiter R, Elçi MA, Hanağası H. Neuroacanthocytosıs: A Case Report. The MDS 18th International Congress of Parkinson's Disease and Movement Disorders. 8 - 12 June 2014 Stockholm, Sweden.

   

  B7. Bayram A, Iğci M, Yigiter R, Elçi MA, Iğci ZY, Bayraktar R, Öztuzcu S, Cengiz B, Bozgeyik İ, Çakmak EA, Arslan A. Function of NF-kB2 Genes in Neurodegeneration. 2nd International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress (MIMIC-II). 27-30 April 2014, Antalya, Turkey,  Abstract Book pg 73.

   

  B8. Bayram A, Iğci M, Yigiter R, Elçi MA, Iğci ZY, Bayraktar R, Öztuzcu S, Cengiz B,Ulaşlı M, Bozgeyik İ, Çakmak EA, Arslan A. Possible Role of Uncoupling Protein 2 in Multiple Sclerosis. 2nd International Molecular Immunology & Immunogenetics Congress (MIMIC-II). 27-30 April 2014, Antalya, Turkey. Abstract Book pg 73.

   

  B9. Bayram A, Iğci M, Yigiter R, Elçi MA, Iğci ZY, Arslan A, Bayraktar R, Bozgeyik İ, Öztuzcu S, Ulaşlı M, Çakmak EA, Cengiz B. Investigation of SIRT1-7 Gene Expression Levels with High Capacity RT-PCR in Multiple Sclerosis. 3rd International Molecular Biology and Biotechnology Congress. 02-06 June 2014, Sarajevo Bosnia. Abstract Book pg 29.

   

  B10. R. Yigiter, Elçi MA, S. Geyik , Sirikci A. Movement Disorders The relationship between clinical severity and olfactory bulb volume in idiopathic Parkinson's disease. XXII World Congress of Neurology. Santiago, Chile, october 31-november 5, 2015. Abstract book pg 9-10.

   

   

   

  1. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :  

  Kitap çevirmenliği-kitapta bölüm çevirmenliği:

  C1. Kısım XXV Nöroloji. Goldman L, Schafer AI (eds). In: Goldman's Cecil Medicine. Ünal S (çeviri editörü).  24. Baskı, Güneş Tıp  Kitabevi, 2014, İstanbul, çevirisi yapılan sayfalar 2228-2417 (Nöroloji kısım çeviri editörü).

  C2.  Poliomiyelit. Elçi MA. In: Goldman's Cecil Medicine. Ünal S (çev. ed) 24.Baskı, Güneş Tıp  Kitabevi, İstanbul, çevirisi yapılan sayfalar 2379-2380 (Bölüm Çeviri).

  C3. Klinik Nörolojide Lokalizasyon. Brazis PW, Masdeu JC, Biller J. Çeviri Editörleri: Yiğiter R, Elçi MA. Güneş Tıp  Kitabevi, 6. Baskı İstanbul, (ISBN NO: 9789752776197) , 2015 (kitap çeviri editörü)

  C4. I. Kranial Sinir (Olfaktor Sinir). Elçi MA, Yiğiter R. Klinik Nörolojide Lokalizasyon. Yiğiter R, Elçi MA (eds). Güneş Tıp  Kitabevi, 6. Baskı İstanbul, 127-132 (Bölüm Çeviri).

   

  1. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

  D1. Yiğiter R, Elçi MA, Akçalı A, Altunışık E, Demir F, Neyal M. Wilson Hastalığı Tedavisi Sonucu Ortaya Çıkan Bir Jeneralize Miyastenia Gravis Vakası. Ege Journal of Medicine 2013;52(4):217-219.

  D2. Bayram A, İğci M, Yiğiter R, Elçi MA, Cengiz B, Öztuzcu S, et al. Multiple Sklerozlu Hastalarda NOS3 Geninin mRNA Seviyesinde İfadesi. Fırat Tıp Derg/Firat Med J 2014; 19(1): 38-42.

  D3.  Geyik S, Özcan HÇ, Elçi MA, Fırat YE, Kuşakçı C, Akçalı A. Gebelik ve Postpartum Dönemde Serebrovasküler Hastalıklar. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2014; 20 (2): 56-59.

  D4. Yılmaz M, Akgül P, Elçi MA, Akgül B. Cases of paralysis secondary to hypokalemia and  rhabdomyolysis caused by licorice consumption. Ege Journal of Medicine. Ege Journal of Medicine 2015;54(1):43-45.

  D5. Geyik S, Altunışık E, Elçi MA, Neyal M, Şirikçi A. Status epileptikus tablosuyla başvuran primer santral sinir sitemi vasküliti olgusu. Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi 2014; 20 (3): 106-111.

  D6. Akgül P, Özsan M, Yiğiter R, Yılmaz M, Akçalı A,Neyal M, Elçi MA, Geyik S.  Pseudotumor cerebri associated with idiopathic hypoparathyroidism and vitamın B12 deficiency: A case report. Ege Journal of Medicine 2015;54(3):138-140.

  D7.  Yiğiter R, Elçi MA, Hanağası A. Nöroakantositozis Vaka Takdimi.  ACU Sağlık Bil Derg 2014(3):238-242.

  D8. Geyik S, Yiğiter R, Akgül P, Elçi MA, Yasemin EF. The Relationship Between Parkinson’s Disease and Mean Platelet Volume. Parkinson Hastalığı ve Hareket Bozuklukları Dergisi 2016;19(1-2):31-34.

   D9.  Yasemin EF. Elçi MA, Geyik S, Neyal M. Motor polyneuropathy might be the presenting feature of acute intermittent porphyria. Eur J Ther 2017; 23: 87-90.

  1. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

  E1) Elçi MA, Akçalı A, Neyal M. Hiperglisemi ile provoke olan epilepsia parsialis continua. 46. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya,  4-9 Aralık 2010, Bildiri özetleri kitabı, sy 116.

  E2) Bayram A,İğci M, Yiğiter R, Cengiz B,Öztuzcu S, Elçi MA, et al. Fluidigm Dinamik Array İle MS Hastalarında Sırt Ailesi ve İlişkili Genlerin Gen İfade Analizi. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, Bursa, 19-23 Aralık 2012, Bildiri Özetleri Kitabı, sy 101.

  E3) Yiğiter R, Elçi MA, Akçalı A, Altunışık E, Demir F, Neyal M. Wilson Hastalığı Tedavisi Sonucu Ortaya Çıkan Bir Miyastenia Gravis Vakası; 48. Ulusal Nöroloji Kongresi, Antalya, 16-22 Kasım 2012, Bildiri Özetleri Kitabı sy 155.

  E4) Yiğiter R, Elçi MA, Hanağası A. Nöroakantositozis: Vaka Takdimi. 29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG - EMG Kongresi 3-7 Nisan 2013 Antalya, Bildiri Özetleri Kitabı sy 53.

  E5) Bayram A, İğci M, Yiğiter R, Elçi MA, Cengiz B, Öztuzcu S, et al. Multiple Skleroz Hastalarında UCP2 Geninin Muhtemel rolü. 22. Ulusal İmmünoloji Kongresi, 27 - 30 Nisan 2013, Çeşme/İzmir, Türkiye.

  E6) Bayram A, İğci M, Yiğiter R, Elçi MA, Cengiz B, Öztuzcu S, et al. Multiple Skleroz Hastalığında LXR Geninin Miyelin Kaybına Etkisi.  22. Ulusal İmmünoloji Kongresi 27 - 30 Nisan 2013, Çeşme/İzmir, Türkiye.

  E7) Geyik S, Akçalı A, Yalçın F, Elçi MA, Bozkurt H, Fırat YE, Neyal M. Aurasız Migren Ve Gerilim Başağrılarında Uyku Bozukluklarının Karşılaştırılması. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15-21 Kasım 2013, Antalya, Türkiye. Bildiri Özetleri Kitabı sy 138.

  E8) Geyik S, Demir F, Elçi MA, Firat YE. Papil Ödem Ve Abducens Paralizisi ile Başvuran Hızlı Radyolojik Progresyon Gösteren Santral Sinir Sistemi Lenfoması.  49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15-21 Kasım 2013, Antalya, Türkiye. Bildiri Özetleri Kitabı sy 149.

  E9) Geyik S, Altunışık E, Elçi MA, Yiğiter R, Neyal M. Status Epileptikus Tablosuyla Başvuran Primer Santral  Sinir Sistemi Vasküliti Olgusu. 49. Ulusal Nöroloji Kongresi, 15-21 Kasım 2013, Antalya, Türkiye. Bildiri Özetleri Kitabı sy 148.

  E10) İğci M, Ulaşlı M, Yiğiter R, Baysan M, Bayram A, İğci YZ, Elçi MA, Bayraktar E, Çakmak EA, Arslan A. Multiple Skleroz Hastalarında Otofaji İlişkili Genlerin İfade Analizi. Uluslararası Katılımlı 1. Hücre Ölümü Araştırma Kongresi, 30 Ekim-3 Kasım 2013, Çeşme-İzmir, Türkiye. Bildiri Özetleri Kitabı S-14.

  E11) Geyik S, Yılmaz M, Sağlam S, Yiğiter R, Geyik M, Kuzudişli S, Elçi MA. Gaziantep Üniversitesi Nöroloji Bölümüne Başvuran Post-Enjeksiyon Nöropatili Hastaların Demografik Özellikleri: 20 Yıllık Deneyim. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi, 21 – 27 Kasım 2014, Antalya, Türkiye. Bildiri Özetleri Kitabı S-212.

  E12) Yiğiter R, Elçi MA, Geyik S. İdiyopatik Parkinson Hastalığı'nda Klinik Ağırlık İle Olfaktor Bulbus Hacim İlişkisi. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi,  21 – 27 Kasım 2014, Antalya, Türkiye. Bildiri Özetleri Kitabı S-140-1.

  E13) Yiğiter R, Elçi MA, Altunışık E, Kuzudişli S. Pantotenat Kinaz İle İlgili Nörodejenerasyon (PKAN): İki Olgu Sunumu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi,  21 – 27 Kasım 2014, Antalya, Türkiye. Bildiri Özetleri Kitabı S-196.

  E14) Elçi MA, Yiğiter R, Geyik S.  Spontan Spinal Epidural Hematomla  Başvuran Bir Olgu. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi,  21 – 27 Kasım 2014, Antalya, Türkiye. Bildiri Özetleri Kitabı S-160.

  E15) Bayram A, Elçi MA, Yiğiter R. Alzheimerli Hastalarda Endotelyal Nitrik Oksit Sentaz (ENOS) Geninin mRNA İfade Profillerinin Belirlenmesi. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi,  21 – 27 Kasım 2014, Antalya, Türkiye. Bildiri Özetleri Kitabı S-206.

  E16) Bayram A, Elçi MA, Yiğiter R. Alzheimerli Hastalarda Uncoupling 2 Geninin mRNA Düzeyinde İfade Seviyesinin Araştırılması. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi,  21 – 27 Kasım 2014, Antalya, Türkiye. Bildiri Özetleri Kitabı S-205.

  E17) Bayram A, Elçi MA, Yiğiter R. Karaciğer X Reseptör Alfanın Parkinson Hasta Gruplarında Gen İfadesi. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi,  21 – 27 Kasım 2014, Antalya, Türkiye. Bildiri Özetleri Kitabı S-205.

  E18) Bayram A, Elçi MA, Yiğiter R. Parkinson Hastalığında EP300 Geninin Etkisi. 50. Ulusal Nöroloji Kongresi,  21 – 27 Kasım 2014, Antalya, Türkiye. Bildiri Özetleri Kitabı S-206.

   

  F. Diğer yayınlar :

  Kurslar, Kongreler, Toplantılar

  1) Nörolojide Akademik Günler. Türk Nöroloji Derneği. 03-06 Haziran 2010, Gaziantep, Türkiye.

  2) Türk Nöroloji Derneği 46. Ulusal Nöroloji Kongresi  04-09 Aralık 2010, Antalya, Türkiye.

  3) Türk Nöroloji Derneği 5. Nöroimmunoloji Okulu 11-15 Mayıs 2011, Antakya, Türkiye.

  4) İstatistik Analize Giriş ve Orta Düzey İstatistik Analiz Eğitim Toplantısı. Merc Serono Klinik Araştırmalar ve Kanıta Dayalı Tıp Atölyesi. 11. Haziran 2011, Gaziantep, Türkiye.

  5) Türk Nöroloji Derneği Klinik Nöroimmunoloji Toplantıları-I  7-8 Ekim 2011, Antakya, Türkiye.

  6) 8. Botulinum Toksini Güz Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Nöroloji AD. 28 Ekim 2011, Ankara, Türkiye.

  7) Organ Temininde Yeni Adımlar: Yoğun Bakım Eğitimi. T.C. Sağlık Bakanlığı 20-21 Aralık 2012, Gaziantep, Türkiye.

  8) 7. Nöroloji Yeterlik Kursu: 11 - 15 Eylül 2013, Ankara, Türkiye.

  9) Türk Nöroloji Derneği 49. Ulusal Nöroloji Kongresi  15-21 Kasım 2013, Antalya, Türkiye.

  10) Türk Nöroloji Derneği. Davranış Nörolojisi – Demans Okulu. 14 Aralık 2013, İstanbul, Türkiye.

  11) 30. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG Kongresi, 16-20 Nisan 2014, Antalya, Türkiye.

  12) Akademik Koçluk ve Danışmanlık Hizmetleri, 26 Nisan 2014, Gaziantep, Türkiye.

  13) Türk Nöroloji Derneği 50. Ulusal Nöroloji Kongresi  21-27 Kasım 2014, Antalya, Türkiye.

  14) Türk Nöroloji Derneği 51. Ulusal Nöroloji Kongresi  27 Kasım-03 Aralık  2015, Antalya, Türkiye.

  15) 11. Çukurova Nöroloji Günleri, 30 Eylül-02 Ekim 2016, Gaziantep, Türkiye.

  16) Türk Nöroloji Derneği 52. Ulusal Nöroloji Kongresi  25 Kasım-01 Aralık  2016, Antalya, Türkiye.

  17) Gaziantep Üni. , Olgularla Akut İskemik İnmede Trombolitik Tedavi ve Yönetimi Toplantısı, 10 Haziran 2017, Gaziantep, Türkiye.

  18) Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği, Nöralterapi I. Basamak Eğitimi, 13-14 Mayıs 2017, Ankara, Türkiye.

  19) Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği, Nöralterapi III. Basamak Eğitimi, 21-22 Ekim 2017, Ankara, Türkiye.

  20) Türk Nöroloji Derneği 53. Ulusal Nöroloji Kongresi  24 -30 Kasım 2017, Antalya, Türkiye.

  21) Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği, Nöralterapi II. Basamak Eğitimi, 13-14 Ocak 2018, İstanbul, Türkiye.

  22) Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği, Nöralterapi IV. Basamak Eğitimi, 10-11 Mart  2018, İstanbul, Türkiye.

  23) T.C. Cumhurbaşkanlığı, Uluslar arası Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Kongresi, 19-22 Nisan 2018, İstanbul, Türkiye.

  24) Remedilerin Ruhu Akademi, Schüssler Tuzları ve Antlizdiagnostik Tedavi Eğitimi, Mayıs 2018, Osmaniye, Türkiye.

  25) Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği, Şelasyon- Detoksifikasyon Eğitimi, 05-06 Mayıs 2018, Ankara, Türkiye.

  26) Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği, Nöralterapi V. Basamak Eğitimi, 19-20 Mayıs 2018, İstanbul, Türkiye.

  27) Nogier Türkiye Auriküloterapi ve Aurikülo Tıbbı Eğitimleri, 1. Modül Klinik ve Pratik Auriküloterapi Semineri, 14-16 Eylül 2018, Ankara, Türkiye.

  28) Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği, Nöralterapi VI. Basamak Eğitimi, 22-23 Eylül 2018, İstanbul, Türkiye.

  29) Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği, Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR) Eğitimi, 05 Ekim 2018, İstanbul, Türkiye.

  30) Bilimsel Nöralterapi ve Regülasyon Derneği, Nöralterapi VII. Basamak Eğitimi, 10-11 Kasım 2018, İstanbul, Türkiye.

  31)Yamamato New Scalp Acupunctur Semineri, 30 Kasım-2 Aralık 2018, İstanbul, Türkiye